Vid kongressen, som hölls i Helsingfors i slutet av september i år, fick de båda unga representanterna från Fastighets möjlighet att knyta band med andra unga fackligt förtroendevalda från hela EU.
– Det som slår en är hur otroligt privilegierad man är som jobbar och har vuxit upp i Norden och med den svenska modellen, säger Emil Isenheim till Fastighetsfolket.

I många andra länder lämnar arbetsvillkoren på många håll en hel del att önska, fick de höra under kongressen. En deltagare berättade exempelvis att anställda vid ett företag i England som levererar kläder till sportbutiker är så rädda för sina chefer att en anställd inte hade vågat begära ledigt inför en förlossning– utan fött sitt barn på en av arbetsplatsens toaletter.

Men länderna står långt ifrån varandra även när det gäller det fackliga arbetet, påpekar Emil Isenheim.
– I Italien konkurrerar man till exempel mer sinsemellan inom LO-leden om medlemmarna. I Sverige upplever jag det som att man ser mer till medlemmarnas bästa – i Italien lägger man mycket energi på att locka medlemmar till just sitt förbund, säger han.

Något som också slog Emil Isenheim när han talade med andra deltagare vid kongressen var hur mycket lättare det är att strejka i exempelvis Frankrike.

I Frankrike är rätten att strejka individuell och skyddas i fransk grundlag. I Sverige måste rätten att strejka i stället strykas av kollektiva åtgärder, bekräftar Dan Holke, chefsjurist för LO-TCO Rättsskydd, för Fastighetsfolket.

Emil Isenheim föredrar dock den svenska varianten.
– Hos oss är strejkrätten reglerad, men i Frankrike kan de strejka när som helst. Men det tycker jag inte är så bra. Att vi har en överenskommelse och dialog med arbetsgivaren ger ändå mer konstruktiva lösningar, säger Emil Isenheim.

Även Frida Cederborg uppskattade att vara på plats på kongressen och träffa fackligt aktiva i hela EU. Förutom olikheterna framhåller hon också likheterna de fackligt aktiva emellan.
– Alla slåss vi för samma mål – att ha det bättre på våra arbetsplatser.

En av de mest aktuella och brännande fackliga frågorna nu som är gemensam för hela EU är den om zero hour contract, enligt Frida Cederborg. Det handlar om kontrakt som innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att garantera ett visst minimiantal timmar för arbetstagaren, som i sin tur heller inte är skyldig att tacka ja till varje arbetstillfälle.

Förändringar krävs, men då måste också fler unga i hela EU engagera sig fackligt, menar Frida Cederborg.
– Vi måste bli fler medlemmar, bli ett starkare förbund och få in i kollektivavtalen att denna form av anställningar inte får finnas, säger Frida Cederborg till Fastighetsfolket.

UNI Youth

UNI Youth är en global fackförening med syfte att stötta unga fackliga medlemmar i hela världen.

UNI Youth representerar miljoner unga arbetare i 900 fackföreningar världen över.