Förbundsledningarna för Fastighets och Seko meddelade i början av förra året att de diskuterat och ville utreda att gå ihop till ett förbund. Nu har de beslutat att tillsätta en utomstående utredare för att utreda förutsättningarna mer ingående.

Fastighets + Seko = sant?

Nyheter

Varför tillsätter ni en utomstående utredare?
– Vi tycker att det är bra med en utomstående utredare som har en mer objektiv syn på våra organisationer. Vi tror att en utomstående kan skapa sig en bättre överblick och se helheten på ett annat sätt än om vi valt en person från något av de två förbunden, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Hittills har en förstudie gjorts som tittat på förbundens ekonomi och medlemsavgifter. Men på grund av avtalsrörelse och kongress har det interna arbetet legat i träda den senaste tiden.

Att ni nu fattat beslut om en vidare utredning, innebär det en skarpare inriktning mot ett samgående?
– Det är ett steg på vägen som är tydligare och visar på den inriktning vi har, säger Magnus Pettersson.

I ett gemensamt pressmeddelande med Sekos ordförande Valle Karlsson betonas samsynen mellan förbunden:
– Det finns en bred samsyn mellan förbunden i avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, studier och näringspolitiska frågor. Samarbetet mellan de båda förbunden fungerar bra, säger de båda ordförandena i uttalandet.

Före årsskiftet ska förbunden enas om ett utredningsdirektiv, alltså vad utredaren ska göra. Själva utredningen beräknas komma i gång 2018.
– Vi har redan tidigare sagt att den här processen får ta den tid som behövs. Det utredningen kommer fram till ska också förankras i organisationerna, betonar Magnus Pettersson.

Samarbetar redan i 6F

Fastighets har cirka 30 000 medlemmar. En gemensam organisation mellan Seko och Fastighets skulle innebära ett förbund med 150 000 medlemmar.

Sekos medlemmar arbetar i sektorer som tåg, post, försvar och sjöfart.

Båda förbunden är med i det fackliga samarbetet 6F, där också Byggnads, Elektrikerna och Målarna ingår.