Enligt en undersökning om arbetsförhållanden från år 2015 svarar 26 procent av arbetstagarna i Europa att arbetet påverkar deras hälsa negativt. Nästan lika många svarar att de inte skulle kunna utföra samma jobb när de är 60 år.
Eftersom arbetskraften i många länder blir allt äldre är frågan särskilt viktig.

Till år 2030 förväntas omkring en tredjedel av arbetskraften i Europa vara 55-64 år. Både arbetsgivare och arbetstagare behöver information och praktiska verktyg för att hantera arbetsmiljöfrågor som dyker upp.

Dessa frågor lyfts särskilt mycket just nu, under den årligt återkommande europeiska arbetsmiljöveckan. Liksom förra året är temat: ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. Runt om i Europa pågår konferenser, informationskampanjer, föreläsningar och annat för att öka kunskapen om hur arbetsplatsen kan bli säker och hälsosam.
Bakom det hela står EU-OSHA, den europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao.

Syftet med kampanjen är att visa hur viktigt det är med förebyggande insatser genom hela arbetslivet för att vi ska orka arbeta fram till pensionen.
Frågan är också viktig då arbetskraften i många länder blir allt äldre. Till år 2030 förväntas omkring en tredjedel av arbetskraften i Europa vara 55-64 år. Både arbetsgivare och arbetstagare behöver information och praktiska verktyg för att hantera arbetsmiljöfrågor som dyker upp.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets

I Sverige är det här intressant eftersom vi tillhör ett av länderna i Europa med högst faktisk pensionsålder. År 2012 var den genomsnittliga åldern för att gå i pension 64 år, enligt SCB. Bara Norge och Island hade högre pensionsålder, 65 år.
– Arbetsmiljön är så olika. I vissa yrken är det inte alls några problem att jobba högt upp i ålder medan det i andra sliter på kroppen och inte ger möjlighet till det, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets.
Skapar facken förutsättningar för att anställda ska orka jobba längre?
– Ja, men det behövs göras mer. Det handlar inte bara om arbetsmiljö. Det handlar om anställningstrygghet, vidareutbildning och flera andra saker, säger Torbjörn Jonsson.
Han menar att Fastighets jobbar med detta dels genom LO-programmet ”Det goda arbetet”, dels genom diskussioner på avtalsråd och dels i olika delprojekt.

Ett verktyg som har tagits fram från LO är en digital handbok, ”Åter till arbetet”. Där finns bland annat frågor och svar om förebyggande arbete, hur man gör om arbetsgivaren säger nej till facklig medverkan och vad som gäller vid omplacering. Där finns också en faktabank, tidigare domar från Arbetsdomstolen och en ordlista.

Frågan om hur vi ska orka jobba längre är också aktuell på nationell nivå i Sverige. Förra året tog regeringen fram en arbetsmiljöstrategi där temat är just ett hållbart arbetsliv.

Utifrån strategin har regeringen gett Arbetsmiljöverket flera uppdrag. Det handlar bland annat om att ta fram en kunskapssammanställning om nya sätt att organisera arbetet och att skapa en samlad bild om arbetsgivares anpassnings- och rehabiliteringsarbete.

Utifrån temaveckan har verket också gjort tillsynsbesök på 2 000 arbetsplatser. Fokus har varit på bland annat detaljhandel och hotell- och restaurang, yrken där många unga börjar sina arbetsliv. Målet var att få arbetsgivarna att förstå riskerna med att alla, oavsett ålder, kan drabbas av sjukdomar och olyckor. De ville också hitta faktorer och förutsättningar som gör att anställda orkar arbeta hela vägen fram till pensionen.
Vad de kom fram till kommer att presenteras på arbetsmiljöriksdagen som anordnas nu på fredag, 27 oktober. Riksdagen kommer också att sändas live på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Detta händer under temaveckan:

  • Fastighets uppmanar alla skyddsombud att göra extra många skyddsronder den här veckan.
  • På onsdag är det skyddsombudens dag, då anordnar LO ett seminarium om hur skyddsombuden kan stärkas.
  • På torsdag anordnas konferensen "Gilla jobbet" av arbetsmarknadens parter. Temat är ”Den hållbara arbetsplatsen”.
  • På fredag hålls den så kallade arbetsmiljöriksdagen som anordnas av Arbetsmiljöverket.