Städroboten – den nya kollegan på jobbet

Nyheter

Antalet lediga städjobb har ökat de senaste åren. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen, som Fastighetsfolket har begärt ut. De bedömer också att efterfrågan inom städbranschen kommer att vara fortsatt hög framöver.
– Det finns en trend att man plockar in fler städtjänster i stället för att låta befintlig personal, som ska arbeta med annat, sköta även detta. Den utvecklingen gick ju åt andra hållet tidigare, men vände för ett antal år sedan, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen, till Fastighetsfolket.

Hon ser heller ingen risk för att städjobben minskar i takt med att städrobotar nu i allt högre grad införs i branschen.
– Maskinerna kommer inte att ersätta lokalvårdarna och kan till exempel inte tömma papperskorgar. Däremot kan maskinerna underlätta lokalvårdarnas arbete, säger Annelie Almérus.

Robotar sköter redan nu golvstädningen på en del arbetsplatser. Företaget Coor Service Management har exempelvis börjat använda städrobotar i lokalvården. En städrobot, som i fjol testades i en gymnastiksal vid Saab i Linköping, städar nu golven i korridorerna i Volvos bilfabrik i Göteborg. Adnan Sokolovic, sitechef inom lokalvård vid Coor i Göteborg, är arbetsledare inom projektet.

Vinner ni tid på roboten?
– Tidsmässigt vinner vi inte jättemycket. Däremot har roboten förbättrat städningen. Medan vi tidigare städade i Volvofabriken en gång i veckan, kan vi med robotens hjälp nu städa på platsen två gånger i veckan, berättar Adnan Sokolovic för Fastighetsfolket.

Men roboten har varken lett till minskat antal personal eller till att städarna måste jobba mer, försäkrar han. Roboten sköter sig själv, så personalen kan sätta igång den med en knapp och själva städa på andra närliggande företag under tiden.
– Jag ser heller inte att den kommer att leda till färre tjänster inom en snar framtid eftersom en sådan typ av robot behöver ha stora öppna ytor, och hos nuvarande kund har vi inte det. Däremot vet man inte hur det blir i framtiden, och vad utvecklingen kommer att ge oss, säger Adnan Sokolovic.

Vad som däremot säkert kan sägas om framtiden är att städrobotarna sprider sig, inte bara till industrin, utan även till sjukhus och kontor.

Just nu drar städföretaget Coor igång en handfull pilotprojekt med städrobotar, bland annat i form av robotdammsugare, som testas ute på kontoren, berättar Jesper Borrfors, tjänstespecialist på Coor, för Fastighetsfolket.

Fler robotar i städbranschen hotar inte lokalvårdarnas jobb, hävdar han, utan blir snarare ett verktyg för att städarna ska hinna ikapp sitt uppdrag.
– All städning baseras på tid, och när städföretag konkurrerar om att kunna få jobbet gjort på snabbast möjliga tid, blir tiden oftast för knapp för lokalvårdarna. Det kan orsaka stress, fel och klagomål, resonerar Jesper Borrfors, som menar att en robot kan ge jämnare balans i städkvaliteten.
– Och frigörs lokalvårdarens tid, råder knappast brist på uppgifter att fylla den med. Blir tid ändå över, kan lokalvårdaren i stället ägna sig åt värdskap, underhåll, uppgifter i en reception – eller det där lilla extra, föreslår Jesper Borrfors.

Robotar kan på sikt ta över tunga sysslor som egentligen inte bör skötas av människor, hävdar han.
– Finns det en chans att spara en människas axel eller rygg, så är det vår skyldighet att göra det, säger Jesper Borrfors.

Inte heller Stefan Fölster, chef vid Reforminstitutet, tror att en utökad automatisering av lokalvård måste innebära färre tjänster framöver. Snarare följer antalet städjobb rådande konjunktur, framhåller han.
– I Sverige går utvecklingen åt två olika håll. Samtidigt som en automatisering tar över så råder en högkonjunktur där fler har råd att anställa och köpa städning, säger Stefan Fölster till Fastighetsfolket.

Men Ewa Edström, ombudsman vid Fastighets, ger inte mycket för fagra löften om att städjobben inte kommer att bli färre i samband med robotarnas intåg i branschen.
– Visst är det helt fantastiskt om arbetsgivarna är villiga att kämpa för att våra medlemmar får behålla sina anställningar och får andra uppgifter. Men så har det inte sett ut hittills när rationaliseringar gjorts, säger Ewa Edström.

Se filmen från när roboten testades i Linköping:

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Fler städjobb

Nyanmälda lediga städjobb vid Arbetsförmedlingen, med mer än tio dagars varaktighet:

2013: 10 895
2014: 12 650
2015: 16 609
2016: 19 974

Källa: Arbetsförmedlingen

Så fungerar städroboten:

  • Bolaget Coor Service Management har börjat använda städrobotar i lokalvården.
  • En av dem är en kombiskurmaskin som våtsuger och skurar stora golvytor. Den används nu permanent vid Volvos bilfabrik i Göteborg.
  • Roboten styrs genom att lokalritningar laddas upp i robotens minne. Ritning väljs av operatören när roboten ska städa.Operatören ser till att maskinen har vatten och rengöringsmedel.
  • Om maskinen kör på något stannar den tills en operatör startar den igen. Men roboten kan inte städa i kanten, där krävs kantmoppning.
  • Roboten kan användas i katakomber, på sjukhus, i korridorer, vid idrottsanläggningar och flygplatser.