Vettiga arbetskläder, bättre arbetsredskap, mindre kemikalier och fler heltidsanställningar. Det var några av de frågor som den nybildade fackklubben på Asab i Falun ville ta itu med i början av 1990-talet.
– På den tiden fick vi bara ett förkläde av arbetsgivaren. Resten av arbetskläderna fick var och en skaffa själv, säger Yvonne Nygårds.

Nu är hon Fastighets andre förbundsordförande och har bland annat det övergripande ansvaret för jämlikhetsarbetet. Vi träffas i hennes arbetsrum på förbundskontoret med utsikt över takåsarna i stadsdelen Vasastan.
– Mitt uppdrag är att se helheten och skapa bra förutsättningar för hela organisationen för att uppnå jämlikhet. Det är förtroendevalda och ombudsmän som ser till att det blir verksamhet i klubbar och avdelningar.

Yvonne Nygårds valdes till Fastighets andre förbundsordförande på kongressen år 2014.

Jämlikhet handlar om lika villkor mellan människor. För Fastighets innebär det bland annat att jobba för att alla medlemmar får lika möjligheter till inflytande och delaktighet i facket. Det kan exempelvis uppnås genom att förtroendeuppdragen fördelas så att hela medlemskåren återspeglas vad gäller kön, ålder och etnicitet. Strävan efter jämlikhet handlar också om att förbättra arbetsvillkoren så att skillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher minskar. Och att få ut mer pengar till låglöneyrken.
– Vi har medlemmar som behöver vända på varenda krona för att få ihop sin ekonomi.

Samtidigt håller LO centralt på att utreda vad ekonomiska och sociala orättvisor i arbetslivet och samhället beror på – och hur LO ska agera för att komma till rätta med skillnaderna. Sverige är det land i västvärlden där klyftorna ökat snabbast sedan 1990-talet och utredningen ska även titta på hur politiken bidragit till ökad ojämlikhet.
Flera rapporter är beställda, berättar Yvonne Nygårds som får kontinuerlig information om utredningen. Den första handlar om skolan och ska bli klar innan årets slut.
– För att uppnå jämlikhet behöver man jobba med flera olika bitar, både i och utanför arbetslivet.

Det var fackförbunden inom 6F, där Fastighets ingår, som på LO-kongressen i fjol la fram förslaget om en jämlikhetsutredning. Förbunden ser allvarligt på de ökade klyftorna i Sverige. De nämner bland annat försämrade villkor i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna och att otrygga anställningar blivit vanligare.
– Om man har en lön som knappt går att leva på blir det inte lättare ekonomiskt om man blir sjuk. För den som har gott om pengar är de ekonomiska förutsättningar helt annorlunda.

LO:s årliga lönerapport visar att klyftorna fortsätter att öka. Tjänstemän har fått större lönepåslag än arbetare. Genomsnittslönen för arbetare under förra året var 25 800 kronor medan tjänstemän fick ut 38 200 kronor i snitt. Flera LO-medlemmar jobbar i låglöneyrken, till exempel städare. Genomsnittslönen i städavtalet var i fjol 23 010 kronor i månaden.

Fastighets yrkesgrupper känner också av otrygga anställningar. Visstidsanställningar och anställningar med delade turer blir fler. Ofrivilliga deltidsjobb har också ökat dramatiskt. Nästan varannan städare har ett deltidsarbete. Det här är bara några av de exempel som bidrar till ojämlika villkor på arbetsmarknaden, påpekar Yvonne Nygårds.

Återhämtning är viktigt för att klara det många gånger tuffa arbetslivet. Tre diplom från Tjejmilen på väggen i arbetsrummet vittnar om Yvonne Nygårds andningshål.
– Jag hämtar ny energi när jag tränar. Jag har bara sprungit i tre år och är väldigt nöjd med den senaste tiden på 57,22, säger hon.

Hennes vision om yrkeslivet och ett mer jämlikt samhälle är att kvinnor och män ska få lika lön för lika arbete. Det är ett samhälle där män och kvinnor delar sysslorna hemma på ett mer rättvist sätt.
– Alla ska kunna leva på sin lön och få en vettig vardag.

Yvonne Nygårds

Gör: Fastighets andre förbundsordförande.
Ålder: 49 år.
Bor: I Falun på helgerna och i Stockholm på veckorna.
Familj: Mamma, syskon och vänner.
Fritidsintressen: Tränar spinning, springer, gympar.