Av nio husvärdar blev fyra förvaltare, en projektanställd it-support, och övriga fyra fastighetstekniker. Det blev en konsekvens av den omorganisation som det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem genomförde i somras och som startade i september i år. Den innebär också att fyra av de anställda i sina nya roller som förvaltare övergår till ett annat fackförbund, från Fastighets till tjänstemannaförbundet Vision.

Ett syfte med omorganisationen på driftavdelningen var bland annat att kunna uppnå en mer effektiv fördelning av enskilda roller och uppgifter, uppger Lars Mauritszon, vd Alingsåshem, för Fastighetsfolket.
Men förändringen genomdrevs på ett sätt som skapade missnöje bland flera av de anställda.

I konkurrensen om de fyra förvaltartjänsterna fick husvärdarna höra att de nu skulle bevisa vad de gick för, berättar Stefan Lindström, skyddsombud och ordförande i fackklubben fram till nästa årsmöte.
– Att höra det efter 19 år i arbetet… det borde företaget veta vid det här laget. Men några av oss, som hade en del år på nacken blev ”bara” fastighetstekniker, säger Stefan Lindström till Fastighetsfolket.

En av dem som tilldelades en tjänst som fastighetstekniker, och som tidigare även var fackordförande i klubben, sade upp sig.

Och den nya organisationen blev knappast smidigare, anser Stefan Lindström. Tidigare, om en spis exempelvis behövde lagas hos en hyresgäst, kunde husvärden själv kontakta den entreprenör som kunde laga spisen.
– Nu ska det meddelas en mellanchef som kommer från en helt annan bransch och som i sin tur ska kontakta entreprenör. Det skapar mer bromsklossar i arbetet, säger Stefan Lindström, som rentav säger sig sakna de administrativa uppgifterna.
Men tyckte ni inte att arbetet innebar för mycket administration förut?
– Jo, men detta var ingen optimal lösning.

Stefan Björkenstam, organiseringsombudsman i Region Väst, bekräftar att omorganisationen vid Alingsåshem gjordes på ett abrupt sätt, men tror att husvärdar med tiden kommer att landa i sin roll.

Lars Mauritzson, vd Alingsåshem, svarar i sin tur kritiken med att man på bostadsbolaget har respekt för att några medarbetare har upplevt att denna process har varit jobbig.

”Vi kan nu i efterhand konstatera att bolaget har några lärdomar att dra från omorganisationen”, skriver Lars Mauritzson i ett mejlsvar till Fastighetsfolket.
Däremot håller han inte med om att organisationen inte skulle ha förändrats till det bättre.
”Vi upplever redan en effektivare hantering av såväl reparationer som planerade underhållsåtgärder”, uppger Lars Mauritzson.

Husvärdar blev förvaltare

Tidigare i år genomfördes en omorganisation vid Alingsåshem som trädde i kraft den 1 september i år.

Av nio husvärdar blev fyra förvaltare. En husvärd har fått en projektanställning som IT- support och övriga fyra tituleras i den nya organisationen som fastighetstekniker.

Syftet med omorganisationen är, enligt Alingsåshems vd bland annat en "effektiv fördelning av enskilda roller och uppgifter, möjlighet till effektiv styrning av organisationen".