Fastighets förbundsstyrelse har tagit fram nya riktlinjer om kränkning och särbehandling.
– Vi har nolltolerans mot hot och kränkningar, vi jobbar med förebyggande åtgärder och vi har ett regelverk, berättade förbundsordförande Magnus Pettersson på Fastighets förbundsmöte.

Riktlinjerna innehåller förtydliganden om vad Fastighets står för och det framgår att eftersom kränkande handlingar är respektlösa bryter de mot förbundets stadgar och värderingar om alla människors lika värde.

Dokumentet beskriver förebyggande åtgärder som att anställda och förtroendevalda ska vara goda förebilder och att upplevelser av kränkning och diskriminering ska tas på allvar. Ämnet ska diskuteras på både personaldagar och fackliga utbildningar för att alla ska ha goda kunskaper och veta hur de ska agera om någon blir kränkt eller trakasserad till exempel på en facklig kurs.

Om något händer finns också punkter som sammanfattar hur en anställd eller förtroendevald ska agera.

Utsattes för sexuella övergrepp på arbetsplatsen

Arbetsmiljö

Frågan har aktualiserats genom debatten om #Metoo där ett stort antal kvinnor världen över har gått ut och berättat om hur de har utsatts för sexuella trakasserier.
Magnus Pettersson nämner att flera fackligt förtroendevalda berättat i Fastighetsfolket om hur de och andra medlemmar blivit utsatta för kränkningar på sina arbetsplatser.
– Det här är en allvarlig sak och med det här dokumentet vill vi visa att vi tar frågan på allvar. Vi vill att det ska vara tydligt att vi inte accepterar detta, säger han.

 

Så ska den som är utsatt agera

  • Berätta för någon du känner förtroende för.
  • Konfrontera den eller dem som kränker om du klarar det, gärna med stöd av någon.
  • Skriv ner vad som inträffat så detaljerat som möjligt.
  • Om det behövs ytterligare åtgärder ska det anmälas vidare i organisationen. Den som blivit utsatt ska få möjlighet till samtal och bli lyssnad på. Det ska också hållas samtal med den som utfört kränkningen.
  • Om händelsen gäller ett brott så ska det polisanmälas.