På LO:s representantskap förra hösten beslutades om flera mål som LO ska arbeta mot för att göra arbetsmarknaden tryggare. I dag presenterade en enig styrelse vad LO vill när de bjuder in motparten, Svenskt Näringsliv, till förhandling.

Det gäller bland annat att det ska finnas möjlighet till utbildning på jobbet och möjlighet att kunna ställa om från ett jobb till ett annat om det behövs. Men framför allt handlar det om att fasta tjänster ska vara standard, vilket det på många håll inte är i dagsläget.
– Det har uppkommit stora orättvisor på arbetsmarknaden och det finns stora grupper av medlemmar med ett alldeles för svagt stöd i avtal och lagstiftning, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, på en presskonferens.

– Lagen om anställningsskydd fungerar inte. Den är som en schweizerost med oerhört stora hål, säger Susanna Gideonsson, ordförande för LO-förbundet Handels.

Problemen skiljer sig mellan olika yrken och förbund. För Fastighets är delade turer, hyvling och visstidsanställningar är några av de stora bekymren. För andra är det inhyrning eller sms-anställningar.
– Vi hoppas kunna reglera svensk arbetsmarknad så att den blir tryggare. Lyckas vi inte stoppa detta tror vi att problemen kommer att sprida sig vidare till andra branscher, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

De tre utgångspunkterna är att fasta jobb är trygga jobb, att fasta jobb är framtidsjobb och att alla har rätt till kontinuerlig kompetensutveckling.
– Tar du bort ett problem så uppstår ett annat, därför måste vi ta ett helhetsgrepp. Vi vill ha mer kompetens på varje individ, på så sätt kan kompetensen utnyttjas bättre under olika konjunkturcykler, säger Torbjörn Johansson, som är avtalsansvarig på LO och den som kommer att leda förhandlingarna.

Vilka motkrav som kommer är för tidigt att säga, men i avtalsförhandlingarna har arbetsgivarna ställt krav på ökad flexibilitet.
– Flexibilitet behövs, det förstår vi också. Men vi vill att det ska vara lika självklart att investera i människor som i ny teknik och nya maskiner, säger Torbjörn Johansson.

Målet är att ha en ny modell på plats så snart som möjligt men senast till nästa avtalsrörelse, år 2020.

Detta vill LO i förhandlingarna

LO vill förhandla fram en partsgemensam modell, en överenskommelse, som leder till att…
… heltid är norm,
… sms-anställningar och daglöneri stoppas,
… arbetsgivaren slutar använda inhyrd personal om det finns ett permanent behov av arbetskraft,
… anställda rustas bättre för förändringar i arbetslivet,
… mer resurser går till kompetensutveckling, vidareutbildning och lärande på jobbet,
… lärande sker kontinuerligt för alla anställda, oavsett anställningsform,
… arbetsgivare ska dokumentera den kompetens som finns.