Det verkar vara bra för arbetare att varva mellan att sitta och stå. Det visar forskning om sittande och fysisk aktivitet bland arbetare som en grupp danska och svenska forskare står bakom.
I en undersökning tittade forskarna på drygt 600 städare, industriarbetare och arbetare inom transport och undersökte sambandet mellan hur mycket de tre yrkesgrupperna satt på jobbet och om de hade värk i nacke och skuldror.

Forskarna använde mätinstrumentet accelerometer som fästes på arbetarnas kroppar för att mäta hur mycket de rörde sig och hur mycket de satt. Arbetarna fick också rapportera hur mycket smärta de upplevde genom att svara på frågor under ett år via sms. 75 procent av de tillfrågade rapporterade minst en dag med smärta i nacke och skuldror. 25 procent kände smärta mer än 30 dagar och 17 procent mer än 90 dagar under undersökningsperioden.

Städarna var de som satt minst under arbetsdagen jämfört med industriarbetare och transportarbetare.
–Städarna är mycket på fötter och sitter lite jämfört med de andra grupperna vi tittade på. Man kan tänka sig att det vore bra för smärtorisken för städarna att sitta av och till under dagen, att återhämta sig och att bryta upp repetitiva rörelsemönster och obekväma arbetsställningar, säger David Hallman från Högskolan i Gävle, en av forskarna bakom undersökningarna.

Att sitta i korta perioder på cirka fem minuter visade sig vara det allra bästa för kroppen. De som satt i korta perioder rapporterade mindre smärta än de som satt längre perioder i sträck.
Att sittande kan vara bra för kroppen strider mot tidigare hälsorön att stillasittande leder till ohälsa och sjukdom. De rönen gäller framför allt personer som arbetar på till exempel kontor, medan sittandet fyller en hälsofunktion för arbetare som i övrigt rör sig mycket.
– Det kan kanske vara lite provokativt att inte sittande alltid är skadligt, som man kan ha fått intryck av i hälsodebatten, säger David Hallman.
– En fördel med att sitta mer för arbetare kan vara att man är mindre exponerad för obekväma arbetsställningar och tyngre belastning.

Många städare upplever stress på jobbet, kan stressen påverkas av hur mycket man sitter eller står?
– Vi har inte undersökt stress. Men tidigare forskning visar att stress kan göra att man spänner sig vilket kan ge ökad smärta. Dessutom kanske man rör sig snabbare och mindre ergonomiskt.

Så mycket satt olika yrkesgrupper

  • Städare satt i snitt 1,9 timmar under arbetsdagen
  • Industriarbetare satt i snitt 3 timmar under arbetsdagen
  • Transportarbetare satt i snitt 4,6 timmar under arbetsdagen

Städarna i den svensk-danska studien var på fötter under i snitt 5 timmar under en arbetsdag. I det ingick att gå, att stå stilla och att röra sig under arbetet.

3 tips för att må bättre

  • Variera stående och sittande. Helst bör du sitta korta stunder flera gånger under arbetsdagen.
  • Du behöver återhämtning, och fysisk aktivitet, både på jobbet och på fritiden.
  • Varva ned. Stress kan göra att du spänner musklerna, vilket kan öka smärtan i nacke och skuldror.