Sedan hockeylaget Modo åkte ur Svenska Hockeyligan SHL förra året har Modo tappat en tredjedel av sina intäkter och tvingats jobba med besparingar. Det uppger Johan Widebro, vd vid Modo Hockey, för Fastighetsfolket.

Förhoppningen var att besparingarna inte skulle gå ut över arenan, och diskussioner fanns tidigare om att kommunen skulle ta över ägandet av arenan. Men när det i april i år stod klart att det inte blev så, var Modo tvungen att hitta besparingar även i arenadriften, enligt Johan Widebro.

Och nu är beslutet fattat. Modo avvecklar städ- och vaktmästardelen av sin verksamhet vid arenan, som nu successivt planeras övertas av service- och fastighetsbolaget Brux. Avtal är ännu inte påskrivet, men avsiktsförklaringen blev nyligen klar, berättar Johan Widebro.

Den innebär ett schema med 2-3 personer anställda vid arenan under normala dagar, och 6-7 anställda vid arbetstoppar och event som exempelvis Melodifestivalen.

Tidigare jobbade fem personer på heltid vid arenan, två städare och tre vaktmästare. Men under processens gång har två av de anställda fått nya jobb på andra plats. Två vaktmästare och en städare är kvar, men har nu sagts upp i samband med att Brux tar över en del av driften.

En av dem, Christer Lindqvist, har jobbat som vaktmästare på arenan i över sju år och arbetade innan dess i sju år som materialförvaltare på arbetsplatsen.

På frågan om hur det känns att nu förlora sitt jobb, svarar han:
– Som det är i dag, känns det ganska bra, i och med att det inte har fungerat så bra med nuvarande arbetsgivare under den här processen.

Men han uttrycker ändå besvikelse över beskedet och frågar sig hur arenan ska kunna skötas bra utan vaktmästare.
– Vi kan varenda skrymsle av den här byggnaden, och jobbade övertid redan när vi var fem stycken. Det vi gör kan en fastighetsskötare inte lära sig mitt i en säsong, säger Christer Lindqvist, som har sex månaders uppsägningstid, men väljer att sluta redan till årsskiftet.

Nu under fredagen är det till exempel match mot Björklöven och direkt efteråt jobbar vaktmästarna till sent in på natten med en mängd sysslor, som att öppna nödutgångar i sargen och ta ner plexiglas och nät.

Christer Lindqvist undrar också hur det ska gå i samband med att Melodifestivalen ska hållas på arenan i februari, och under den tre veckor långa hockeyskolan.
– Tidigare när de haft melodifestivalen här har de sagt att det fungerar så bra, tack vare personalen, säger han.

Men Christer Lindqvist känner personligen ingen oro inför framtiden, uppger han.
– Inte det minsta. Jag tror att det finns jobb för mig i kommunen, säger han.

Christer Lindqvist, en av de vaktmästare som sagts upp i samband med att Brux tar över en del av driften av arenan.

Johan Widebro är däremot inte orolig för att förlora kompetens när det gäller skötseln av arenan. Driftschef och en driftstekniker jobbar kvar vid arenan, de har koll på ventilation och driftsaggregat och kan i sin tur introducera de som anställs via Brux, säger han.
– Isskötsel är bara en liten del av arbetet som finns på en arena, övrigt arbete är mer kopplat till fastighetsskötsel.

Förstår du vaktmästarnas besvikelse?
– Absolut, detta är duktiga medarbetare, och det är jättetråkigt att de slutar.

Kan de båda vaktmästare som är kvar få övergå i Brux verksamhet?
– Vi kan inte kräva det av en entreprenör vi gett ett funktionsuppdrag till. Modo ställer krav på Brux utifrån funktion och vad deras anställda ska utföra. Men sedan är det upp till Brux vilka de anställer, eller vilken befintlig personal hos dem som tilldelas arbetsuppgifter, påpekar Johan Widebro.

Brux vd Leif Johnson kan i sin tur inte svara på om de skulle återanställa den personal som nu jobbar vid arenan.
– De får gärna söka, säger han och betonar att tidigare erfarenhet bara är en fördel.

Kristoffer Löfström, ombudsman i Fastighets region Nord, är kritisk till att Modo nu lägger ut vaktmästar- och städtjänster på entreprenad.

Men facket är knappast positivt till att Modo nu lägger ut sin städ- och vaktmästardrift på entreprenad. I september i år  reserverade sig Fastighets mot förslaget, berättar Kristofer Löfström, ombudsman, Fastighets region Nord.
– Vi tyckte att det innebär en så pass liten besparing för Modo, några hundra tusen kronor per år, säger han.

Arbetsgivaren Modo motsatte sig också Fastighets försök att låta befintlig personal automatiskt gå över till Brux vid förändringen, berättar Kristofer Löfström.  Modos argument var att de i så fall inte skulle få in så många anbud vid upphandlingen.

Även om facket nu har accepterat att beslutet genomdrivs, är Kristofer Löfström kritisk.
– Det är mycket som vaktmästarna vid arenan gör, men som inte syns. Som till exempel att ta hand om maskiner i stället för att lämna in dem. Av tidigare erfarenhet vet jag att det inte är lätt gjort att lägga ut arbete vid arenor på entreprenad, säger han.

Brux tar över vaktmästeri och städtjänster

Fjällräven Center ägs av Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB, som i sin tur ingår i koncernen Modo Hockey.

Modo Hockey har nu lagt ut vaktmästeri och städtjänster på entreprenad.

Service- och fastighetsbolaget Brux kommer nu successivt att ta över vaktmästeri och städjänsterna i Fjällräven Center.

Under fredagen träffas representanter för Brux och facket för förhandlingar om avtalet. Från Fastighets närvarar då klubbordförande på Brux.