En majoritet av LO-förbunden säger nu ja till förslaget om principöverenskommelse. Förslaget innebär att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna få jobb genom så kallade etableringsanställningar, med månadslön som motsvarar en avtalsenlig lägstalön på omkring 19 500 kronor, varav arbetsgivaren bara ska behöva betala 8000. Resten ska enligt förslaget betalas av staten.

Men Fastighets går emot strömmen i denna fråga och säger nej till överenskommelsen. I städbranschen skulle en sådan lösning nämligen leda till en risk för överutnyttjande av anställningsstöd, uppger Magnus Pettersson, ordförande, Fastighets.

– Jag är inte emot etableringsanställningar. Men redan i dag har vi problem med överutnyttjande av anställningsstöd i städbranschen, säger han.

Principöverenskommelsen saknar också viktiga delar, som transparens och möjlighet till fackligt inflytande, menar Magnus Pettersson.

Enligt det nya förslaget ska arbetsgivaren via mejl meddela facket om anställningar med anställningsstöd. Efter att ha mottagit information har man sju dagars förhandlingsrätt .

Men förslaget bygger på välvilja från företaget, och på att arbetsgivaren gör upp med staten om det statliga stödet vid anställningar, menar Magnus Pettersson.

– Vi skulle inte ha någon koll på om ett företag anställer en eller flera personer med anställningsstöd, utan bara få veta det om arbetsgivaren väljer att mejla oss. Det ger inte facket tillräckligt med inflytande, säger han.

Etableringsanställningarna skulle i stället starta direkt, och vid alla företag utan klubb skulle facket sakna insyn, resonerar Magnus Pettersson.

Inom städbranschen finns redan subventionerade lösningar för att få nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden, menar han.

– För städbranschen är det ingen nyhet att ta emot nyanlända, konstaterar Magnus Pettersson.

Men Fastighets nej är inte hugget i sten. Beroende på vad förhandlingarna med staten resulterar i och om det förändrar principöverenskommelsen i sin helhet, kan förbundet mycket väl komma att ändra sig, poängterar han.

Nu kommer förhandlingar att inledas med staten om vad staten kan bidra med i form av subventioner och utbildningsinsatser på betald arbetstid.

Av staten kräver parterna även att staten ska ordna SFI-utbildning och andra utbildningar som krävs för att de anställda ska klara sina jobb. Utbildningar som enligt förslaget delvis ska kunna pågå under arbetstid.

Efter att förhandlingarna med staten är avslutade kommer branschavtal att slutas mellan parterna. Förutom Fastighets är även Seko och Målarna tveksamma till principöverenskommelsen. Byggnads och GS har redan en modell för detta med sina motparter och går inte vidare i förhandlingarna. Transport står sedan tidigare utanför dessa förhandlingar.

 

Principöverenskommelsen

Alla LO-förbund utom Transport har förhandlat med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv om en modell för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

Förhandlingarna, som nådde i mål förra veckan, resulterade i ett förslag till principöverenskommelse, som ska gälla nyanlända som fått uppehållstillstånd de senaste tre åren, personer under 25 år som varit arbetslösa i sex månader och personer över 25 år som har varit arbetslösa i minst ett år.

Dessa ska enligt förslaget kunna erbjudas så kallade etableringsanställningar i form av visstidsanställningar på högst två år, och som sedan ska övergå i tillsvidareanställningar. Enligt förslaget ska lönen efter skatt motsvara den disponibla inkomsten för en normalt avtalsenlig lägstalön i Sverige, vilket innebär omkring 19 500 kronor i månaden. Av dessa ska arbetsgivaren betala 8000, och staten betala resten.