Utbildningsledare James Johnson står i regnet vid ett av husen i Gamla Stan och beskriver en fuktskada på den blekgula fasadputsen. Runtom honom står en grupp på ett tiotal män som lyssnar uppmärksamt, trots att regnet öser över dem.

James Johnson uppmärksammar sina elever på skador som gäller allt ifrån missfärgningar i puts och porös cement som nötts av cyklar som lutats mot den, till fönsterramar av trä, särskilt utsatta för regn och vind.

Gruppen består av både nyanlända och svenskar som följer en av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till fastighetsskötare eller fastighetstekniker. Just dessa elever är från Yrkesakademin i Rissne, och får i dag i uppgift att leta yttre skador på fastigheter, notera och fotografera dem, för att senare i veckan presentera sina upptäckter.

Kursen, som ges på heltid, kombineras med språkstöd. Majoriteten av dem som följer den får jobb inom fastighetsbranschen ett halvår efter kursens slut, enligt utbildningsledare James Johnson.

En av eleverna, Hosen Ali Ahmad, 34, uppskattar denna form av inlärning ute på fältet.
– Det borde vara mer sådana praktiska moment på kursen. Man lär sig bättre då, säger han och synar en fuktskada på en av Prästgatans husfasader.

Hosen Ali Ahmad kom till Sverige från Syrien i fjol och fick genom Arbetsförmedlingen påbörja den 40 veckor långa kursen i slutet av augusti i år. I sitt hemland gick han en teknisk gymnasieutbildning, och här i Sverige har han goda förhoppningar om att snabbt få jobb som fastighetstekniker efter kursen.
– Sedan, längre fram, skulle jag vilja utbilda mig inom ekonomi, och kanske bli fastighetschef, säger han innan han fortsätter sitt sökande efter fasadskador längs de smala gränderna tillsammans med kurskamraten Walter Saldias från Bolivia.

Walter Saldias har i sin tur en bakgrund som snickare, målare och egen företagare. Han började på kursen sedan han upptäckt att hans kunder efterfrågade utbildning. Efter kursen hoppas han kunna återuppta sitt företag, men framhåller att han också mycket väl tänka sig att arbeta som fastighetsskötare.
– Det byggs mycket nu, så det är goda chanser till jobb. Och som fastighetsskötare får man träffa många människor, säger han.

Och allt fler tycks nu följa hans exempel. Antalet nyanlända som har påbörjat någon av Arbetsförmedlingens utbildningar inom fastighetsbranschen – som exempelvis till fastighetstekniker eller fastighetsskötare – har ökat avsevärt i år, jämfört med året innan. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen som Fastighetsfolket har begärt ut.

Under årets tre första kvartal påbörjade 173 nyanlända Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar eller förberedande kurser inom fastighetsbranschen. Motsvarande antal för 2016 var 79.

En ökning, som enligt Joel Hellstrand, utredare på Arbetsförmedlingen, beror på att Arbetsförmedlingen tillsammans med fastighetsbranschen har blivit bättre på att informera nyanlända om branschen och de utbildningar som finns, samt att fler nyanlända nu är inskrivna som arbetssökande.

Utbildningarna är enligt Joel Hellstrand en del av Arbetsförmedlingens snabbspår för nyanlända i fastighetsbranschen. Överenskommelsen om snabbspåret tecknades redan i fjol av arbetsgivare, fackförbund och Arbetsförmedlingen. Tanken var att genom en utarbetad modell för kompetensbedömning, utbildning och validering snabbt skapa jobb för nyanlända i en bransch där behovet av fastighetstekniker och fastighetsskötare är stort.

Men på vägen har Arbetsförmedlingen fått en hel del kritik, inte minst för att det har tagit sådan tid att få i gång snabbspåret. Arbetsmarknadsutbildningarna har funnits sedan länge. Men upphandlingen av valideringstjänsten, som alltså ska utvärdera kunskapen hos exempelvis nyanlända som redan har någon form av utbildning och erfarenhet inom branschen, har dragit ut på tiden. Detta trots att FU (Fastighetsbranschens utbildningsnämnd) tidigt tog fram ett verktyg för upphandling.
– Det är oerhört olyckligt att det har tagit så lång tid. Vi vet att våra medlemsföretag har väntat på detta, de behöver anställa. Nu hoppas vi att det kommer i gång, säger Mona Finnström, vd för fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.

Joel Hellstrands förklaring till att upphandlingen tagit tid är att innehållet och de tre yrkesrollerna för branschvalidering inom fastighetsbranschen fastställdes av branschen först under hösten 2016. Detta var en förutsättning för att Arbetsförmedlingen skulle kunna ta fram underlag för att upphandla tjänsten. Efter en tät dialog med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har underlaget till slut blivit klart.
– För oss har det varit viktigt att upphandlingen följer den nya standarden för branschvalidering som Myndigheten för Yrkeshögskolan presenterade i januari 2017, vilket tagit viss tid, uppger Joel Hellstrand.

Ökat antal nyanlända utbildar sig inom fastighetsbransch

Under de tre första kvartalen 2017 påbörjade sammanlagt 903 arbetssökande, varav 173 nyanlända, Arbetsförmedlingens förberedande kurser eller arbetsmarknadsutbildningar inom fastighetsbranschen.

Motsvarande antal för fjolåret var 967 arbetssökande, varav 79 nyanlända.

Källa: Arbetsförmedlingen.