Sveriges a-kassor, tidigare A-kassornas samorganisation, följer varje år upp hur stor andel som får 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa. De som slår i taket får mindre än så och betraktas som underförsäkrade.

Den senaste mätningen visar att andelen underförsäkrade fortsätter vara hög, sju av tio får ut mindre än 80 procent av sin tidigare lön under en längre arbetslöshet.
–  Taket måste höjas och indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket vart trettonde år, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Sveriges a-kassor.
Taket höjdes senast år 2015.

Fastighets är en av de tre a-kassor som har minst andel underförsäkrade. Trots det skulle nästan varannan heltidsanställd i Fastighets a-kassa slå i taket efter 100 dagars arbetslöshet. Detsamma gäller var tredje deltidsanställd.

Lägst andel underförsäkrade finns i Kommunals a-kassa och i Hotell- och restauranganställdas. Högst i Akademikernas, Hamnarbetarnas och Ledarnas a-kassor.

Alla som tjänar 25 000 kronor i månaden eller mer slår i taket redan under de första hundra dagarna och får maxbeloppet, 910 kronor per dag. Efter 100 dagar är den maximala dagpenningen 760 kronor, vilket innebär att alla som tjänar mer än 20 900 kronor får ut mindre än 80 procent av lönen.