Den 25-27 maj nästa år har Fastighets kongress, förbundets högsta beslutande organ. Då samlas ombud från förbundets avdelningar för att fatta beslut om hur förbundet ska jobba och fungera under de kommande åren. Temat för 2018 års kongress är ”Vi är alla”.

Dags att skriva motioner till kongressen

Nyheter

Alla medlemmar har möjlighet att tycka till genom att skriva förslag om förändringar. Fastighetsfolket besökte en motionsskrivarkurs i region Ost i juni och där diskuterades flera förslag som till exempel hur kongressombud ska utses, hur förbundet ska kunna locka fler medlemmar och hur de som redan är medlemmar ska bli aktiva och engagerade.

Just nu pågår genomgången av de 150 motioner som kommit in. Det är 73 färre än till förra kongressen, år 2014, då det kom rekordmånga.
– Anledningen till att det var så många då var nog att vi ändrade vår organisation efter 2010 års kongress. Det var många motioner om förbättringar och hur vi skulle organisera vår verksamhet, säger Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande.

Även den här gången finns många förslag om hur förbundet ska organiseras, men det har också kommit många motioner om hur Fastighets ska agera i facklig-politiska frågor.
– En stor grupp handlar om sådant som förbundets påverkansmöjligheter och ändringar i socialförsäkringssystemet – allt som styrs av politiska beslut, säger Magnus Pettersson.

Utöver det finns motioner om exempelvis försäkringar, ekonomi och stadgefrågor.
Vilken tror du blir den stora frågan på kongressen?
– Förtroendevaldas villkor och ersättningar kan det nog bli diskussion om. Två yrkanden som hanterades på förbundsmötet är exakt likadant formulerade i motioner till kongressen. De handlar om sjuklön och försäkring, säger Magnus Pettersson.

Förbundsstyrelsen ska diskutera motionerna i mitten av februari. Då ska de ta ställning till om de ska föreslå bifall eller avslag. Först därefter, senast sex veckor före kongressen, får de 121 ombuden tillgång till handlingarna.

Förutom beslut om framtiden ska också förbundets kulturpris delas ut under kongressen. Priset är ett stipendium på 20 000 kronor och alla medlemmar kan lämna in nomineringar. Sista datum för det är 31 december.

En motion är förslag till kongressen

  • En motion är ett förslag till beslut från en enskild person eller en grupp av personer, till exempel en avdelning. En motion ställs till en beslutande församling, till exempel en kongress.
  • Fastighets kongress är förbundets högsta beslutande organ och hålls var fjärde år. Nästa gång är den 25-27 maj 2018 och temat är "Vi är alla".
  • Förbundets 121 avdelningar utser och skickar ett ombud var. Deras uppgift är att representera sina medlemmar, diskutera och rösta om motioner samt rösta i om- och nyval till förbundsledning och förbundsstyrelse.