Fastighets ombudsmän är organiserade i en egen fackklubb och de är i startgroparna för ett nytt biståndsprojekt i Bosnien och Hercegovina. För att lära sig mer om landet och förutsättningarna åkte två representanter från klubben, Jarmo Kusmin och Torbjörn Jonsson, dit.
– Vi har lärt oss att det är ett komplicerat samhälle. Själva säger de att de är ett av de mest korrumperade länderna i Europa, säger Jarmo Kusmin, sekreterare i ombudsmannaklubben.

Mutor är vanliga och arbetslagstiftningen följs inte. Många arbetar under olagliga förhållanden med långa arbetsdagar, obetald arbetstid och utan betald semester.
– Tilltron till facket är låg, många tror att facket går arbetsgivarens ärenden. Även tilltron till politiker är låg, säger Jarmo Kusmin.
Dessutom är arbetslösheten mycket hög. År 2016 låg den officiellt på 41 procent, enligt svenska ambassaden. I Sverige låg arbetslösheten förra året på 7 procent.
– Det är väldigt många av de kompetenta arbetstagarna som flyttar från landet eftersom det är så hög arbetslöshet, säger han.

Det finns fackföreningar i Bosnien, men de är svaga och organisationsgraden är låg.
– I facket liksom inom övriga verksamheter förekommer korruption men jag tror att de som vi träffade gör ett bra jobb eftersom flera internationella organisationer står bakom och stöttar dem, säger Jarmo Kusmin.
De träffade bland annat ideellt engagerade i ett center för föreningar och kursverksamhet, Agora center.

Dessutom träffade de representanter från handelsfacket STBiH, ett fackförbund som organiserar arbetare i privata sektorn, framför allt i butiker, lager och frisörer – men även städare. Sammanlagt har förbundet 11 000 medlemmar, vilket är ungefär en tredjedel av medlemsantalet i Fastighets.
STBiH har redan samarbeten med olika internationella fackförbund och även med Palmecentret, den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Tanken är att Palmecentret ska bidra ekonomiskt även i Fastighets projekt.

Målsättningen är att ombudsmannaklubben ska kunna stötta med erfarenheter och kunskap om till exempel hur facket är uppbyggt i Sverige, hur man jobbar med organisering och hur det fungerar med olika utbildningar.
– Här i Sverige har vi en modell som bygger mycket på samverkan med arbetsgivaren. Det kanske inte fungerar i Bosnien eftersom det kan framstå som att man går i armkrok med arbetsgivaren. Men vi vill att de anställda ska behandlas rättvist och det är det vi får fokusera på, säger Jarmo Kusmin.

Han berättar att städare och fastighetsskötare i dag ofta är direkt anställda av ett företag eller som fastighetsskötare i en specifik fastighet i Bosnien.
– Men vi ser att det är en utveckling på g och det börjar bildas städbolag mer så som vi har i Sverige. Då är det bra om vi kan vara med från början, säger han.

Bosnien och Hercegovina

  • Bosnien och Hercegovina ligger på Balkanhalvön och blev en självständig stat år 1992.
  • Strax därefter utbröt inbördeskrig där många tusen människor dog. Kriget slutade med en uppgörelse. I dag är Bosnien och Hercegovina är en suverän stat som består av två enheter: den bosniakisk-kroatiska Federationen Bosnien och Hercegovina samt Serbiska republiken.
  • Centralregeringen ansvarar för bland annat utrikespolitik och valutafrågor. Centralmakten består av ett presidentråd med tre medlemmar, en muslim och en kroat från Federationen Bosnien och Hercegovina samt en serb. Ordförandeskapet i presidentrådet roterar i åttamånadersperioder.
  • Utöver det har enheterna egna parlament.

Källa: Nationalencyklopedin

Palmecentret

  • Olof Palmes internationella center bildades år 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne.
  • De arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Centret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning.
  • De driver drygt 200 projekt i mer än 20 länder i samarbete med 27 medlemsorganisationer.