Ett långt avtalsår är snart slut. Vi kan vara nöjda.
I år har vi haft en LO-samordning som har fungerat och hållit hela vägen och det märks på resultatet. Vi har fått lönehöjningar och den viktiga låglönesatsningen utan att behöva betala med försämringar i andra delar av avtalen.

I LO:s styrelse har jag sagt nej till det förslag till principöverenskommelse om etableringsanställningar som finns. Vilket det har blivit en del skriverier kring, vi var flera förbund som var tveksamma av olika skäl. Jag är inte emot etableringsanställningar, men vi har redan problem med överutnyttjande av anställningsstöd i städbranschen.

Överenskommelsen bygger på att inflytande och veto kring dessa anställningar endast finns på företag där vi har en lokal fackklubb. Det nuvarande förslaget bygger på att arbetsgivaren mejlar oss då de anställer någon där vi saknar klubb och vi har ingen koll på att så sker. Etableringsanställningarna skulle starta direkt och vid alla företag utan klubb skulle Fastighets sakna insyn.

Vi vill hitta lösningar för etableringsanställningar. Beroende på vad förhandlingarna med staten resulterar i och om det förändrar principöverenskommelsen i någon del kan vi ändra vårt nej.

Nyligen hade vi förbundsmöte med ombud från våra avdelningar i hela landet. Där gick vi igenom vår verksamhetsplan för 2018. Det är tre frågor som vi ska sätta främst, vår kongress i slutet av maj, vårt jobb i valrörelsen nästa år och organiseringsarbetet i hela förbundet, där också ungdomsfrågor ingår.

I dessa dagar firar denna vår tidning Fastighetsfolket att det är 85 år sedan som förbundets första tidning kom till. Att de fastighetsanställda har en egen röst var lika viktigt då som nu. Ett grattis till tidningen som ska fortsätta att sätta ord på och berätta om vår vardag.

Jag vill också passa på att önska alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt år.