Hur kommer det sig att du fått den här utmärkelsen?
– Den som blir det är någon som verkligen engagerar sig i säkerhetsfrågor och jag uppmärksammar risker och har tagit tag i och diskuterat förbättringar även med kundens chefer, jag är stationerad på Igelstaverkets värmeverk.

Vad tänkte nu när du fick veta det?
– Jag blev extremt glad. Jag gör riskobservationer och tillbudsrapporter nästan per automatik, men med det här får jag lite uppskattning och feedback för tiden som jag har lagt ner.

Hur kom det sig att du blev så engagerad?
– Året efter att jag hade börjat som skyddsombud hade Andreas Neuman, som delar ut priset, en föreläsning. Han var med om en olycka med frätande osläckt kalk och dog nästan. Sedan dess har jag förstått hur viktigt det är med säkerhet.

Om du är ordningsam och påpekar risker och fel – händer det inte att folk klagar på dig?
– Jo, det händer hela tiden men jag försöker se det som att om någon klagar för att jag vill ha det säkert så är det något annat som är fel.
– Om man påpekar att något inte är tillräckligt säkert och de säger att det ska åtgärdas nästa månad så brukar jag, på ett snyggt sätt, säga att då kommer inte heller det jobbet att bli gjort på en månad. Om något skulle hända blir det sjukskrivningar och det kostar pengar.
– Förut hade vi ett huvudskyddsombud här som verkligen ville att det skulle vara säkert för alla och jag har fått min motivation från henne.

Har du något tips till nya skyddsombud?
– Jag tycker att det handlar jättemycket om kommunikation, både med chefen, kunden och kollegerna. Det gäller att snacka ihop sig och få allas bild, då är det lättare att få folk med sig och undvika klagomål.