Fler anställda i städbranschen utvisas – på grund av arbetsgivarmiss

Arbetsrätt

Fastighetsfolket har tidigare rapporterat om ett ökat antal anställda inom städbranschen, som har fått utvisningsbeslut på grund av att deras arbetsgivare brutit mot lagstadgade villkor.

Ett skäl till att många inom städbranschen utvisats har exempelvis varit att de inte har levt upp till Migrationsverkets krav på en månadsinkomst på minst 13 000 kronor, ofta för att deras arbetsgivare betalat ut en mindre lön än den som först angetts i anställningskontraktet.

I dag tisdag har migrationsminister Heléne Fritzon tagit emot ett förslag, som ska göra det möjligt för arbetskraftsinvandrare utanför EU att stanna i Sverige, trots att arbetsgivaren tidigare begått misstag. Förslaget ska nu ut på remiss och sedan beredas, och det är oklart när förslaget kan träda i kraft, enligt utredare Bertil Ahnborg.

Redan den 1 december i år trädde en ny lagstiftning i kraft, som innebär att arbetsgivare i efterhand tillåts rätta till misstag som de begått, om de själva upptäcker dem innan Migrationsverket kommer på felen. En lag som dock kritiserades för att vara otillräcklig, eftersom den inte ger möjlighet för arbetsgivaren att rätta till misstag också efter att Migrationsverket har upptäckt dem.

Dagens förslag, innebär däremot att en person slipper utvisning, även om arbetsgivaren har upptäckt sitt misstag efter att Migrationsverket har anmärkt på det, berättar utredare Bertil Ahnborg för Fastighetsfolket.

– Vill arbetsgivaren i efterhand rätta till ett fel, som exempelvis en för låg utbetald lön för en enstaka månad, ska en helhetsbedömning göras, i stället för att utgå från detta enstaka misstag, säger han.

Förslaget kompletterar enligt Bertil Ahnborg redan bristerna med det förra förslaget. Men en bit i utredningen är kvar, betonar han.

Det gäller i de fall som arbetsgivaren har begått en miss, som hen inte vill rätta till i efterhand, och som leder till att en person utvisas.

– I de fallen får man fundera på om arbetsgivaren ska bli skadeståndsskyldig eller på något annat sätt kompensera arbetstagaren för missen, säger Bertil Ahnborg, och uppger att denna kompletterande del av utredningen ska vara klar i februari nästa år.

Det nya förslaget ligger i linje med två vägledande domar, som nyligen kom från migrationsöverdomstolen, och som får en snabbare effekt för de tusentals arbetskraftsinvandrare som väntar på besked om förlängt tillstånd i landet.

En av domarna handlar om pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk, som enligt migrationsöverdomstolens beslut nu har fått förlängt arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. En dom, som blir vägledande för hundratals liknande fall.

Skälet till att Migrationsverket ansåg att Danyar Mohammed skulle utvisas, var att hans arbetsgivare missade att höja hans lön med 460 kronor i samband med att kollektivavtalet ändrades. Migrationsverket höll fast vid sitt beslut, trots att arbetsgivaren i efterhand rättade till denna miss.

Men enligt migrationsöverdomstolen ska Migrationsverket hädanefter göra en helhetsbedömning av anställningsvillkoren under hela den period som den anställde haft tillstånd, och inte längre leta fel varje enskild månad under anställningen.

Fler anställda inom städbranschen utvisas

Fler anställda inom städbranschen har hittills i år nekats förlängt uppehållstillstånd och förlängt arbetstillstånd, jämfört med i fjol. Det visar uppgifter som Fastighetsfolket har begärt ut från Migrationsverket.

Under 2016 nekades 68 utländska anställda inom städbranschen förlängt uppehållstillstånd eller fick avslag på förlängt arbetstillstånd. Fram till oktober i år var motsvarande siffra 101.

Sammanlagt har 396 utländska arbetstagare inom städbranschen nekats förlängt uppehållstillstånd och eller fått avslag på förlängt arbetstillstånd de senaste fem åren.