1. Nya regler för etablering
Det finns ett nytt regelverk för nyanlända och rätten till etableringsplan har tagits. I stället ska det göras en individuell handlingsplan, på samma sätt som för andra arbetslösa.
Dessutom gäller nu utbildningsplikt för de som bedöms vara i behov av utbildning för att få jobb. Den som inte tar del av utbildningen kan bli utan ersättning.

2. Sänkt skatt för pensionärer
Skatten för pensionärer sänks. Det sker genom att grundavdraget höjs för alla som har en inkomst på mellan 123 700 och 416 300 kronor under år 2018.

3. Sänkt skatt för sjuka
Skatten sänks för långtidssjuka som har sjuk- och aktivitetsersättning. En person med högsta möjliga ersättning kan få en skattesänkning med cirka 2 500 kronor om året.

4. Billigare att anställa i småföretag
Det blir lättare för nystartade och små företag att anställa sin första medarbetare. För den första anställda som inte är delägare eller närstående får företaget sänkt arbetsgivaravgift, förutsatt att anställningen gäller minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.

5. Höjt barnbidrag
Barnbidraget höjs med 200 kronor i månaden för varje barn. Även det förlängda barnbidraget höjs med samma summa.

6. Höjt bostadstillägg
Ersättningstaket för bostadstillägget höjs. Det gör att tillägget höjs med upp till 470 kronor per månad. Samtidigt höjs även äldreförsörjningsstödet när nivån för skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå höjs.

7. Ekonomiskt stöd i väntan på sjukpenning
En sjukskriven ska inte kunna nekas sjukpenning utan att ha fått besked om beslutet och haft möjlighet att yttra sig om det. Fram till att ett ärende är avgjort får Försäkringskassan utökad möjlighet att lämna sjukpenning. Och om den försäkrade har ansökt om sjukpenning är den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, oförändrad fram till att det finns ett slutligt beslut.