I början av förra året sedan skrev Fastighetsfolket om hur ledningen på Samhall i Göteborg vägrade att förhandla med klubben. Efter central förhandling blev klimatet något bättre, men nu menar de fackliga representanterna att läget blir allt sämre.

Från och med slutet av december sker flytt och omorganisation av distriktskontoret mot kontorslandskap. Tjänstemän och chefer ska från och med nästa år sitta i en och samma lokal utan personliga skrivbord.

Det skulle gälla även för de fackliga representanterna, som i december fick tömma och flytta från sitt kontor. Efter diskussion har de nu tillfälligt tilldelats ett mindre rum ihop med IF Metalls klubb, men tanken är att även de fackliga företrädarna ska sitta i det öppna kontorslandskapet framöver.

Detta tycker Fastighetsklubben är problematiskt.
– Vi har medlemmar som knappt vågar se cheferna. Nu ska de bli registrerade med namn och ärende i entrén och sedan synas bland cheferna om de vill ha hjälp, säger Peter Hall, klubbordförande i Göteborg.

Han tror att det kommer leda till att färre vågar ta kontakt med facket och han oroar sig över hur han ska kunna vara behjälplig på ett bra sätt. Särskilt som även den fackliga tiden diskuteras.

Peter Hall är ordförande i Fastighetsklubben på Samhall i Göteborg.

Tidigare har han och klubbens sekreterare, Ann-Marie Falk, jobbat fackligt under hela sin arbetstid. Nu vill Samhall att de ska arbeta mer som vanligt med städuppdrag och ansöka om ledigt för fackligt arbete.
– Vi har väldigt mycket medlemsärenden och telefonsamtal hela tiden och nu är det tänkt att vi ska vara ute i verksamheten, förklarar Peter Hall.

De menar att cheferna inte förstår hur mycket tid det fackliga arbetet tar.
– De säger att cheferna kan göra vårt arbete och att vi själva skapar ärenden. Men vi får jättemycket ärenden därför att cheferna inte gör sitt jobb. Och folk vågar inte klaga till cheferna eftersom de är rädda att bli omplacerade, säger Ann-Marie Falk.

Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets förbundskontor, har begärt förhandling både om att den fackliga tiden förändras och om lokalerna.
– Det är ett jätteangrepp mot våra fackligt förtroendevalda. Det kommer att försvåra kontakten med medlemmarna och de känner rädsla för att ta kontakt med facket, säger han och tillägger att det inte ser lika illa ut på Samhall på andra platser i landet.

Henrik Lundberg, distriktschef på Samhall i Göteborg, håller inte med om att relationen med facket är dålig.
– Vi har haft olika uppfattningar i olika frågor men efter hand har vi lyckats lösa det mesta och jag tycker att dialogen med den lokala klubben har förbättrats, säger han.

Han lyfter också fram att de fackliga har blivit tilldelade ett rum där de kan arbeta ostört.
Men det finns en tidsbegränsning på hur länge de får ha rummet – är avsikten att facken därefter ska sitta i kontorslandskapet?
– Just nu sitter vi i förhandling så jag kan inte kommentera hur det kommer att bli, vi diskuterar olika lösningar. Men i princip kommer inga tjänstemän på Samhall att ha ett eget kontor utan ska jobba i aktivitetsbaserat, där man lånar ett skrivbord eller bokar ett rum. Det är grunden i vårt lokalprogram och det är förhandlat både lokalt och centralt, säger Henrik Lundberg.

När det gäller den fackliga tiden menar han att det ska baseras på behovet och att det just nu ses över.
– Vår utgångspunkt är naturligtvis att vi följer förtroendemannalagen. Vi vill också följa kollektivavtalet och där framgår det att den fackliga tiden ska baseras på behovet på arbetsplatsen. Vi diskuterar hur det ska tolkas, säger han.

Det finns ännu inget datum bestämt för förhandling med Fastighets.

Arbetsgivaren bestämmer

Enligt förtroendemannalagen ska arbetsgivaren se till att det finns någonstans där de fackliga representanterna kan ha sina saker. Minimikravet är att arbetsgivaren ordnar ett skåp eller liknande där facket kan förvara dokument.
Hur mycket facklig tid de förtroendevalda ska få beror på hur verksamheten ser ut och hur många medlemmar som finns.