Fastighets arbetslöshetskassa har fortsatt att växa, för tredje året i rad. Vid årsskiftet var antalet medlemmar 43 375 medlemmar. Förra året var det 41 932 år året innan det 40 750 medlemmar.
– Vårt medlemsantal ökar stadigt med sisådär tusen medlemmar per år, och jag skulle säga att ökningen bland annat beror på att anställningarna i branschen allt oftare är på deltid eller för en begränsad tid. Det gör att man i större utsträckning än i många andra branscher behöver a-kassan för att klara sin försörjning, säger Richard Dimberg, biträdande a-kasseföreståndare.

De svenska a-kassorna hade stora medlemsras under åren 2007 och 2008, efter att regeringen beslutat om kraftiga höjningar av avgifterna. Fastighets a-kassa låg i december år 2006 på 44 688 medlemmar. Två år senare var medlemsantalet 37 743.

År 2014 togs arbetslöshetsavgiften till staten bort och a-kassorna har därefter börjat växa igen. Nu är alltså Fastighets a-kassa tillbaka på nästan samma nivå som innan den statligt införda avgiftshöjningen.

Nu är det upp till a-kassorna själva att bestämma storleken på medlemsavgiften och flera kassor har justerat den vid årsskiftet. Till exempel har Kommunal och IF Metall höjt a-kasseavgiften, medan Seko har sänkt den.

För Fastighets a-kassa är den oförändrad på 115 kronor, och enligt Richard Dimberg beror det på att det finns ett kapital kvar från år när kassan gjort överskott.
– Vi strävar efter att ha så låg medlemsavgift som möjligt, men ändå tillräckligt hög för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag med den servicenivå som våra medlemmar förväntar sig, säger han och fortsätter:
– Som det ser ut just nu har vi kostnader som egentligen skulle kräva en högre medlemsavgift, men vi har valt att inte höja avgiften eftersom vi har kapital kvar sedan tidigare år när vi gått med visst överskott.

A-kassorna ökar som helhet

Trenden för Fastighets a-kassa är densamma som för de svenska a-kassorna som helhet. I november förra året var drygt 3,6 miljoner personer med i någon av de 27 a-kassorna. Det var 39 000 fler än samma månad år 2016 och över 81 000 fler än 2015.