Pensionsöverenskommelsen i riksdagen är, som den ser ut nu, inte tillräcklig. Jag saknar konkreta satsningar på arbetsmiljön som gör det möjligt att stanna i sitt arbete till ålderspension. Jag saknar också åtgärder för rätten till heltid, att begränsa visstidsanställningar och ett förbud mot hyvling.

Det här är frågor som inte kan skjutas
 på framtiden och är väldigt viktiga för att pensionsuppgörelsen verkligen ska fungera för många.

Regeringen har tillsatt en utredning om strejkrätten på grund av en konflikt mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarna. Det är dags att lägga ned utredningen.

Ett förslag om inskränkt strejkrätt kommer vi att ta strid mot. Rätten till ordnade strejker är fundamental i ett demokratiskt samhällssystem. Rätten till att ytterst tillgripa konflikt är en väldigt viktig hörnsten som betyder mycket för medlemmarnas trygghet i arbetet och reallöneökningar.

Många har vittnat om den allt sämre arbetsmiljön på Samhall. Det sker samtidigt som företaget är väldigt aggressivt
i sin marknadsföring, framför allt i städbranschen. Arbetsgivaren ställer allt större krav på individen, som sällan har möjlighet att hänga med.

Det är något fundamentalt fel inom Samhall för närvarande. Avkastningskraven på Samhall skickar fel signaler. Samhall kan inte drivas som vilket företag som helst. Samhall ska ta hand om personer som har någon typ av funktionsnedsättning och som inte kommer in på den vanliga arbetsmarknaden.

Ja, min första krönika för 2018 rivstartar och tar upp tre allvarliga ämnen. Men detta år är en rivstart för många saker. Nu närmast håller alla Fastighets avdelningar årsmöten i februari och ska välja kongressombud till vår kongress som börjar 25 maj. Missa inte chansen att vara med på årsmötena!