Nu ska man vara arbetsför och ha social kompetens. Så beskriver en klubbordförande läget hos arbetsgivaren. Och det är väl inte helt oväntade förväntningar i dagens arbetsliv – men nu råkar det här vara en beskrivning av en klubbordförande på Samhall.

Samhall ska erbjuda skyddade och anpassade jobb till personer med funktionsnedsättningar som gör det svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Att då förväntas vara ”arbetsför” är inte så självklart. Och att tillkrävas social kompetens går inte ihop med vissa funktionsvariationer.

Fastighetsfolket har intervjuat en rad anställda och förtroendevalda på Samhall som kan berätta om personer som antingen blivit uppsagda av personliga skäl eller pressats att säga upp sig själva. Orsakerna är olika, men mynnar ut i att Samhall inte tycker att personerna passar in. Det kan vara att personen är för svag i kroppen för att klara ett städjobb enligt lönsamhetskraven. Det kan också vara att personen är obekväm, ställer frågor och klagar på det uppdrivna arbetstempot, den svaga arbetsledningen eller orimliga schemat.

Vi har också hört berättelser där personer pressats så hårt att de inte orkar gå till jobbet. Eller att det blir bråk och konflikter som urartar till hotfulla situationer. Det är förstås händelser som måste tas på allvar. Men chefer på Samhall måste ha ett extra ansvar att anpassa arbetet och sätta ihop arbetsgrupperna så att dessa konflikter inte uppstår. Och när de uppstår måste de kunna hanteras utifrån att personerna har olika saker med sig i bagaget som gjort att de fått arbete just på Samhall. Om du måste vara på topp till och med på Samhall, var ska det finnas plats för alla som inte är helt arbetsföra och socialt kompetenta?

Det är så mycket som är knas med Samhall. Därför är det bra att regeringen kallade till sig facken för ett möte. Nu måste det bli resultat. Allt annat vore en skam.