I dag, onsdag, har LO dragit i gång valrörelsen genom att presentera sin politiska plattform på en valkonferens i Stockholm. Över 700 personer från de 14 LO-förbunden, däribland Fastighets, runt om i landet deltog.

Plattformen bygger på tre prioriterade delar; trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet.
Den första och, enligt LO, viktigaste delen är kravet om att det ska satsas 70 miljarder kronor i välfärden fram till år 2022.
– Människor behöver känna trygghet i vardagen, även i arbetslivet. Det är alldeles för många som känner otrygghet i dag. Men kanske allra viktigast är att välfärden fungerar för alla, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

De vill bland annat att pengarna ska användas till att ge statsbidrag till små utflyttningskommuner, förutsatt att de lovar att inte höja skatterna.

När det gäller jobben vill LO bland annat skapa fler jobb genom satsningar på infrastruktur. Men som de tidigare sagt vill de också att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden och att otrygga anställningar ska motverkas.
– Sverige ska vara ett tryggt land att arbeta, leva och åldras i. Det finns ett parti som står det för här och som har uträttat mycket till vår fördel, Socialdemokraterna. Men vi är inte nöjda. Det behövs mer. Mer investeringar och mer reformer, säger Therese Gouvelin, LO:s förste vice ordförande.

Ett sätt för att få just Socialdemokraterna till regeringsställning även nästa mandatperiod är att samtala med medlemmarna. LO:s mål är att göra 500 000 samtal, på telefon eller på arbetsplatserna för att prata politik och lyfta fram LO:s ståndpunkter.
– Vi är övertygade om att vi kan nå och slå det målet. Aldrig tidigare har jag varit med att så många säger att ”jag vill hjälpa till”, säger Therese Gouvelin.

3 Fastighetsdeltagare på valkonferensen

Vilken är den viktigaste valfrågan?

Ivy Salaris, vikarierande ombudsman i Fastighets region Syd och engagerad i LO-distriktet i Västsverige:
– Jämlikhet. De rika måste förstå att vi finns och att vi är att räkna med. Vi ska ha samma rättigheter som dem, som de rika.

Stefan Karlsson, regionalt skyddsombud och ordförande i Fastighets avdelning Karlskrona:
– Hyvlingen, att få stopp på det, är den viktigaste valfrågan. Det är så många som lider av det och som inte vågar planera sina liv eftersom de inte vet hur mycket jobb de kommer att ha, säger han och fortsätter:
– Men det tuffaste i valrörelsen tror jag blir att ändra på invandringspolitiken och vända oss tydligare mot Sverigedemokraterna. Vi har jättemånga invandrare i förbundet, bland städarna till exempel, och de måste känna vårt stöd.

Ylva Bendelin, avdelningsordförande för Fastighets på Gotland och halvtidsanställd på LO-distriktet på Gotland:
– Jag tycker att alla frågor är viktiga, men det allra viktigaste är att Socialdemokraterna vinner. Jag är lite orolig med tanke på hur det ser ut men jag hoppas att vi kan vända det här. Jag tror att våra kampanjer kommer att göra skillnad och jag är själv handledare för våra ”Vinna valet”-utbildningar inför våra samtal med medlemmar.

 

3 mål för LO

1. Trygghet i vardagen:
För LO innebär det att det ska vara lika bra att leva i små kommuner som i storstadsregioner. De vill att det ska finnas jobb, vård och skola, oavsett var man bor.
Det ska också anställas fler i både skola, vård och omsorg. De vill att sjukförsäkringen förbättras och att pensionerna höjs.
Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden med hjälp av den svenska modellen.

2. Fler och bättre jobb:
LO vill investera i infrastruktur som vägar, järnvägar, bredband och bostäder.
Utbildningsmöjligheterna ska utvecklas med fler studieplatser och bättre studiefinansiering.
Otrygga tidsbegränsade anställningar och hyvling ska motverkas och tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmiljön ska förbättras och skyddsombudens roll ska stärkas.

3. Ökad jämlikhet:
LO vill se en mer jämlik skola med samma möjligheter till kunskap för alla barn. Förskolor och fritids ska få mer resurser för att stötta kunskapsutveckling.
Arbetslöshetsförsäkringen ska stärkas med höjt inkomsttak, lägre avgifter till a-kassan och utan karensdagar.
Skattesystemet behöver bli mer rättvist så att alla betalar skatt efter förmåga.