Hur kommer det sig att du är med i filmen?
– Den spelades in delvis i Norrköping och en på LO-distriktet hade fått i uppdrag att hitta förtroendevalda som kunde vara med. De ville ha med så många olika yrken som möjligt och jag tycker att det var en bra möjlighet för städare att synas.

Filmen visar massor av yrkesmänniskor och LO-medlemmar som tillsammans sluter upp i ett tåg bakom en röd fana. Det står att valet 2018 handlar om ”trygghet för vanligt folk” – vad betyder det för dig?
– Vanligt folk är vi arbetare, vi som tar jobben som folk tar för givet men som samhället inte klarar sig utan. Inte minst städare. Och tryggheten vi pratar om är till exempel trygga arbeten i form av trygga anställningar och trygga arbetsplatser.

Stödet för Socialdemokraterna är ungefär dubbelt så stort bland dem som är 65 år och äldre än bland dem som är 18-29 år och det pratas mycket om hur LO ska få med sig de unga – hur tror du att ni bäst gör det?
– Jag tror att det är bra att nå unga tidigt, i skolorna, men vi behöver försöka hitta unga även utanför skolorna. Vi kommer att använda sociala medier till viss del, men det är också viktigt att det finns information att få snabbt och enkelt för den som är intresserad.
– Sedan handlar det om att prata om frågor som berör unga, som att det inte ska vara några sms-anställningar utan en trygg start i arbetslivet. Och att påminna om riskerna och vad som skulle kunna hända om det inte blir en socialdemokratiskt ledd regering.

Hur kommer du själv att jobba för att få ut de här budskapen?
– Jag kommer att göra en del arbetsplatsbesök men jag kommer också att försöka rekrytera så många jag kan till fackliga utbildningar där det kommer att snackas val.
Sedan är jag facklig ledare för SSU i Östergötland och aktiv i LO-distriktet Östra Östergötland och jag försöker se till att prata fackligt-politiska frågor där.

Se filmen här.