Efter en fråga från Migrationsverket insåg en av de anställda på Solreneriet att han inte fått någon mertidsersättning, ett tillägg för den som jobbar utöver timmarna på schemat. Detta trots att han jobbat många timmar extra under de senaste åren.
– Sedan kollade jag min egen lönespecifikation och såg att jag inte heller hade fått någon mertidsersättning, säger Mina Hanna, skyddsombud på Solreneriet.
I stället stod bara den vanliga timersättningen.

Och Mina Hanna och hans kollega är inte ensamma.
– Vi kollade lönespecifikationer för åtminstone 15 personer och företaget har inte betalat. Jag tror inte att det är någon som har fått ersättningen, säger Mina Hanna.
Han har själv varit anställd sedan år 2012, jobbar deltid med arbetstillstånd och är, liksom många av sina kolleger beroende av varje krona.

Solreneriet AB ansvarar bland annat för städning av Vikinglines färjor. Eftersom båtarna bara ligger inne vissa tider på dygnet är det svårt att få till heltider och många har deltidsanställningar på under 30 timmar i veckan. En stor del av de över 600 anställda kommer från andra länder och har arbetstillstånd från Migrationsverket, med krav på sig att tjäna minst 13 000 kronor i månaden för att få stanna. Enligt flera anställda är det inte ovanligt att jobba mycket extra för att öka på sin inkomst.

Enligt det nu gällande kollektivavtalet är ersättningen för mertidsarbete 9,93 kronor per timme. För den som arbetar 40 timmar extra varje månad blir det 9 000 kronor på två år.
– Jag är chockad, säger en anställd som vill vara anonym.
– Jag visste ingenting om det här. Vi visste inte att vi skulle titta efter det. Det är så mycket pengar som vi har förlorat.

När Mina Hanna påtalade felet med sin lön sa företaget att ersättningen hade missats på grund av ett fel i lönesystemet som är åtgärdat sedan i somras. Men hur många fler som berörs och hur många timmar det handlar om totalt går inte att säga.

”Vi håller på att undersöka vilka som inte fått mertidsersättning och vad som har blivit fel. De fel vi hittar rättar vi till och betalar ut retroaktivt”, skriver företagets HR-ansvarige Josephine Johansson i ett mejl till Fastighetsfolket.
Hon skriver också att de gått ut med information i sitt nyhetsbrev och att den som misstänker att den fått fel ersättning ska kontakta sin närmsta chef.
Hon ger dock inte svar på hur det kommer sig att felet inte upptäckts tidigare eller hur många mertidstimmar företaget har varje månad.

Mina Hanna har fått tillbaka pengar för de senaste två åren, vilket är praxis när det hittas fel med löner, men är besviken över att det inte går att backa längre.
– Det är jättedumt. Jag har fått en utbetalning på drygt 1 000 kronor nu eftersom jag jobbat mindre extra de senaste åren. Men om jag hade fått allt som jag hade missat skulle det ha handlat om över 10 000 kronor bara för mig, säger han.

Han har informerat Anna Erixon, ombudsman på Fastighets region Ost, om problemen. Hon har dock inte varit i kontakt med företaget i den här frågan ännu men hon uppmanar den som blivit utan merkostnadsersättning att ta kontakt.
– Om det är fler medlemmar som är berörda av det här så måste de höra av sig till mig, säger hon.

Vad är mertid?

  • Mertid är när den som är deltidsanställd arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet. För den som är heltidsanställd och arbetar blir det övertid.
  • Ersättningen för mertid varierar mellan olika avtal. På Almega serviceentreprenad är den ordinarie timlönen, enligt nu gällande avtal, som lägst 132 kronor. För den som har jobbat i yrket i minst två år tillkommer dessutom branschvanetillägg. Utöver det blir det ett mertidstillägg som just nu är 9,93 kronor extra i timmen på det här avtalet.
  • Det är praxis att inte kräva tillbaka felaktig lön längre än två år tillbaka i tiden.

Vad gäller för arbetstillstånd?

  • Den som kommer från ett land utanför EU till Sverige behöver arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
  • Migrationsverket beviljar arbetstillstånd för två år i taget.
  • Den som ansöker om förlängt tillstånd måste kunna visa att den tjänat minst 13 000 kronor i månaden för hela den föregående perioden. Personen ska också under denna period ha omfattats av avtalsförsäkringar.