Under februari pågår avdelningsårsmöten runt om i landet. Där väljs bland annat styrelse för det kommande året och vem som ska representera avdelningen på Fastighets kongress i maj.

Det flesta avdelningar tar också upp frågan om nomineringar till förbundsledning, som ska styra förbundet under de kommande fyra åren.

Avdelning Spånga har nominerat den sittande förbundsledningen. Även avdelning Halmstad har nominerat sittande Magnus Pettersson till förbundsordförande och Jari Visshed till tredje förbundsordförande. Men till andre förbundsordförande nominerade en enig avdelning Cecilia Samuelsson i stället för Yvonne Nygårds.

Cecilia Samuelsson är regionalt skyddsombud i region Väst och avdelningsordförande i Borås. Hon har suttit med i avtalsdelegationen för städavtalen och är dessutom ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen tillsammans med förbundsledningen och fem andra ledamöter.
Varför väljer ni att nominera Cecilia Samuelsson?
– Vi har bra erfarenhet av Cecilia och tycker att hon är duktig. Det är kul med nån från region väst som vi känner och vet är duktig, säger Victoria Björkman, avdelningsordförande i Halmstad.
Varför väljer ni att inte nominera nuvarande andre förbundsordförande, Yvonne Nygårds?
– Det är ingen annan anledning än att vi tycker att Cecilia Samuelsson är bra och att vi tror att hon skulle göra ett bra jobb.

Cecilia Samuelsson har godkänt nomineringen men avböjer att kommentera varför hon ställer upp.

Mohamad Elmarghichi, ombudsman i region Ost, är sammankallande för valberedningen och berättar att det inte är ovanligt att det dyker upp flera nomineringar till samma uppdrag.
– Det händer varje gång. Det kan vara någon som vill nominera en förtroendevald som de tycker om och har fått hjälp av. Det är allas rätt att nominera men det är också därför det finns en valberedning som går igenom och sorterar lite, säger han.

Nomineringarna till förbundsledning ska lämnas in senast en månad före kongressen, som startar 25 maj.
– Sedan sammanställer vi nomineringarna och tittar på erfarenhet, lämplighet och antal nomineringar. Utifrån det lämnar vi ett förslag och sedan är det upp till kongressen att bestämma om de vill gå på valberedningens förslag eller något annat, säger han.
Valberedningen presenterar sitt förslag under kongressen.