Arbetsförmedlingen har i dag presenterat sin senaste rapport Var finns jobben? om framtidsutsikterna för 200 yrken inom det närmaste året och inom fem år. Enligt rapporten råder det fortsatt jobbtillväxt. Under 2018 väntas jobben fortsätta öka inom tolv av femton yrkesområden. Det innebär goda jobbmöjligheter inom 8 av 10 yrken, vilket är rekord.
Även på fem års sikt ser arbetsmarknaden bra ut för ett stort antal yrken som i dag har goda eller mycket goda jobbmöjligheter.
Områden där det framförallt råder brist på folk är exempelvis inom it, bygg och hälso- och sjukvård, men också inom drift och underhåll där fastighetsskötare räknas in.

Jobbutsikterna ser goda ut för Fastighets yrkesgrupper städare, fastighetsskötare och sanerare.
– Bostadsbyggandet har ökat så efterfrågan på fastighetsskötare är fortsatt stor. Det kommer att vara en viss brist på dem även om fem år, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.
Jämfört med hur det såg ut för ett år sedan har arbetsmarknaden för fastighetsskötare stärkts.
– De elever som väljer att gå på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram kommer att få goda jobbmöjligheter, säger Annelie Almérus.

”Det kommer att vara en viss brist på fastighetsskötare även om fem år”, säger Annelie Almérus på Arbetsförmedlingen.

För ett år sedan var det brist på sanerare. Så är det även i dagsläget. Efterfrågan på dem kommer att minska något inom fem års sikt. Då beräknar Arbetsförmedlingen att antalet sanerare som söker jobb kommer att vara i balans med antalet lediga jobb.

Städjobben blir allt fler trots städrobotarnas intåg

Arbetsmiljö

Enligt Arbetsförmedlingen har arbetsmarknaden för städare inte förändrats under det senaste året. Antalet städare som söker jobb är i balans med antalet lediga jobb. Så kommer det även att se ut om fem år.

Arbetsmarknaden ser betydligt tuffare ut för yrkesgruppen vaktmästare. Det är ett av de yrken där det råder störst överskott på arbetskraft och därmed hårdast konkurrens om jobben.

Yrken med minst och mest konkurrens om jobben

Yrken utan högskoleutbildning där det är minst konkurrens om jobben om fem år

 • Betongarbetare
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • Installations- och serviceelektriker
 • Kockar och kallskänkor
 • Lastbilsförare
 • Motorfordonstekniker och fordonsreparatör
 • Murare
 • Träarbetare och snickare
 • Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
 • VVV-montör

Yrken utan högskoleutbildning där det är hårdast konkurrens om jobben om fem år

 • Bensinstationspersonal
 • Butikssäljare, dagligvaror
 • Butikssäljare, fackhandel
 • Handpaketerare
 • Kassapersonal
 • Kontorsassistenter och sekreterare
 • Kontorsreceptionister
 • Prepresstekniker, tryckare och bokbindare
 • Telefonister
 • Vaktmästare