Att regeringen utreder strejkrätten har skapat het debatt och kritik från en stor del av fackföreningsrörelsen. Men utredningen välkomnas av Jan Björklund, partiledare för Liberalerna. I Arbetets första partiledarintervju inför valet uttalar han att utredningen kan göra det enklare för en alliansregering att förändra konfliktreglerna.
– Utredningen är tillsatt mot bakgrund av konflikten i Göteborg. Men det här visar att reglerna inte är anpassade för ett modernt arbetsliv, säger Jan Björklund till Arbetet.

Jan Björklund är kritisk till utvecklingen i konflikten i Göteborgs hamn och anser att de fackliga stridsåtgärderna saknar proportioner.
– När det finns ett kollektivavtal, och så blåser man ändå igång en strejk – det menar vi är oproportionellt, säger Jan Björklund.

Även sympatiåtgärder där företag som inte är inblandade i den primära konflikten drabbas får kritik, även om sådana är ovanliga.
–Men varslen är rätt så vanliga, i synnerhet från de militanta LO-förbunden i 6F. Det är ett otyg, säger han till tidningen.

Det här uttalandet har väckt känslor inom 6F-förbunden som består av Målarna, Elektrikerna, Fastighets, Seko och Byggnads.
– Han svingar hejvilt. Han är ändå en av de mer seniora partiledarna och egentligen vill jag inte tro att han är så dum som han ger uttryck för, säger Målareförbundets ordförande Mikael Johansson till Arbetet i egenskap av talesperson för 6F.

Han anser att alliansen vill förskjuta makten till arbetsgivarnas fördel. Men att 6F kallas militanta är inte helt felaktigt.
– I någon mening får jag väl ändå ge honom det. Det är en viss skillnad på en fackförening och den lokala frimärksklubben. Vi är en kamporganisation som har till uppgift att stå upp för och försvara våra medlemmars arbetsvillkor. I den meningen är vi naturligtvis beredda att ta kamp när det behövs. Men vi är inte militanta eller söker konflikt för konfliktens skull.