Ett konkret mål med den kampanj som världsfacket ITUC lanserar på Alla hjärtans dag den 14 februari är att få fram en ny ILO-konvention mot könsbaserat våld.
– En rekommendation räcker inte, det måste vara en konvention som länder aktivt ställer sig bakom och vi vill se en bred definition av våld och trakasserier, sa ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow som medverkade på länk från Bryssel på ett seminarium i fredags som arrangerades av Union to Union, NFS och TCO.

I Finland har redan fack, arbetsgivare och regering ställt sig positiva till en konvention, berättade det finska servicefacket PAM:s ordförande Ann Selin på seminariet. Samtidigt konstaterades att de nordiska länderna redan har en bra lagstiftning för att motverka våld och trakasserier och att det är arbetsgivaren som ansvarar för att den efterlevs. Men ett stort problem är fortfarande att många kvinnor inte vågar anmäla. Det gäller inte minst i Finland.
Enligt Ann Selin har #metoo inte fått samma stora genomslag där som i Sverige – inte för att problemet inte finns utan för att tystnadskulturen är mer utbredd. Hon skulle gärna se att talesättet om att tiga är guld ändrades till sin motsats.
– Tystnadskulturen har fått råda alltför länge i Finland. Det är nu dags att vi får ett klimat där kvinnor vågar berätta vad de har utsatts för, säger hon.

Ann Selin från finska servicefacket PAM lobbar för en ILO-konvention mot könsbaserat våld.

Ett skäl till att många kvinnor inte vågar slå larm är att de har en otrygg anställning. På seminariet framgick att det finns ett tydligt samband mellan sexuella trakasserier och otrygga anställningar – eller snuttjobb som man säger i Finland.
– Många snuttjobbare är rädda för att berätta vad de utsatts för, eftersom de tror att det påverkar deras chanser att få jobba kvar. Då håller de hellre tyst. Därför måste vi också kämpa för att fler får fasta heltidsjobb, säger Ann Selin.

Servicefacket PAM är Finlands största fackförbund med 230 000 medlemmar, varav cirka 40 000 inom fastighetsbranschen.
– Vanligen är jobben som fastighetsskötare på heltid och innehas av män, medan städjobben som regel är på deltid och innehas av kvinnor, konstaterar Ann Selin.

PAM stödjer de nordiska servicefackens kampanj We are not on the menu. Organisationen har även utarbetat en checklista för förtroendevalda och arbetsgivare samt inrättat en visselblåsarfunktion dit man kan vända sig anonymt. Flera deltagare på seminariet lyfte också möjligheten att bekämpa det könsbaserade våldet via kollektivavtalen, till exempel genom att få bort ensamarbete.

ITUC företräder över 200 miljoner

ITUC, International Trade Union Confederation, är en samorganisation för världens fackliga organisationer och representerar cirka 207 miljoner arbetande i 163 länder.

NFS är Nordens fackliga samorganisation för de nordiska centralorganisationerna. Sverige representeras av LO, TCO och Saco. NFS representerar cirka nio miljoner fackligt anslutna i Norden.

UNI Global Union är den internationella organisationen för servicefack för arbetare, där Fastighets är en av de ingående förbunden.

Union to Union är organisation som stöttar fackliga utvecklingsprojekt i världen. Organisationen är ett samarbete mellan LO, TCO och Saco.

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.