Diskrimineringsombudsmannen, DO, har startat utredningar i två av anmälningarna. Det ena fallet handlar om ”Anders” som har Aspergers syndrom. Enligt uppgifterna till SVT har anställningen varit turbulent med omplaceringar och konflikter och lett till en försämrad sjukdomsbild. Exempelvis har han jobbat med att städa på Drottninggatan i Stockholm där det rör sig mycket människor.

­– Han tidigare varit en öppen person och efter tidens gång har han blivit mer sluten, han drar sig undan, säger Mats Roslund, en vän till ”Anders” som tillsammans med hans sambo anmält Samhall till DO.

Eva Isell, distriktschef på Samhall, säger till SVT att företaget gjort vad det kunnat för att hitta en lämplig arbetsplats. Alla beslut ska, enligt henne, ha fattats i samråd med ”Anders”.
– När vi jobbar med våra medarbetare så prövar vi på olika ställen. Vi behöver tid, och det är beklagligt att det upplevs som att det tagit lång tid, säger hon.
Samhall har i sin egen utredning kommit fram till att företaget inte har diskriminerat ”Anders”.

Mats Roslund och ”Anders” sambo menar att ”Anders” känt sig tvingad till att säga ja till omplaceringarna.