LO har i 18 år undersökt inkomsterna för makteliten och jämfört dem med industriarbetares löner. Makteliten består enligt LO:s definition bland annat av verkställande direktörer i de 50 största företagen, politiker och höga tjänstemän i de tio största kommunerna. För första gången har LO även tagit fram uppgifter för städare. Det visar att den genomsnittliga inkomsten för vd:arna motsvarar 71,2 gånger städarens lön. Hela maktelitens inkomster motsvarar 24,2 gånger städarens lön.
– Rapporten är skoningslöst ärlig eftersom den tittar på inkomsterna. Toppenskiktet drar ifrån. De med lägsta inkomster halkar efter, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Lönegapet mellan städare och makteliten är större än mellan industriarbetarnas och vd-ars respektive hela maktelitens inkomster. Den genomsnittliga inkomsten för hela makteliten motsvarar 18,8 industriarbetarlöner och för vd:ar 55,1 industriarbetarlöner.

Årets rapport bygger på sammanräknade inkomstuppgifter för 2016. Jämfört med året innan har inkomstskillnaderna mellan industriarbetare och makteliten fortsatt att öka. Det gäller framför allt vd-lönerna på de största företagen.
– Det visar på en riktigt sjuk utveckling inom svenskt näringsliv. En grupp drar helt ifrån, lever på en helt annan nivå, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

I rapporten finns det även uppgifter om arbetare totalt sett i privat sektor. Makteliten tjänar i snitt motsvarande 19,9 privata arbetarlöner och vd-arna i näringslivets topp tjänar 58,5 gånger mer.

För att vända på utvecklingen vill LO bland annat att det ska finnas föreskrifter om att vd:s årliga löneökningstakt inte ska vara högre än löneökningstakten för övriga anställda i företaget. Annars måste företagen förklara sig i årsredovisningen. LO vill också få till en översyn av skattesystemet så att skatterna skärps för de med höga inkomster och att det införs skattelättnader för låginkomsttagarna.

 

 

Rapporten om maktelitens inkomstutveckling

I årets upplaga av rapporten Makteliten motsvarar den genomsnittliga sammanräknade inkomsten för hela makteliten 18,8 industriarbetarlöner. Året innan var motsvarande siffra 18,7. Makteliten består bland annat av vd:ar i de 50 största företagen i svenskt näringsliv, chefsekonomer inom näringslivet och hos arbetsmarknadens parter, chefer i kommunala bolag i de tre största städerna samt representanter för domstolarna, kyrkan, militären och utrikesförvaltningen.

Inkomsten för byråkrateliten (de högst uppsatta tjänstemännen i offentlig sektor) motsvarar 7,8 industriarbetarlöner, vilket är detsamma som året innan.
Inkomsten för den demokratiska eliten (till exempel politiker och höga tjänstemän i regering och riksdag) motsvarar 3,8 industriarbetarlöner. Året innan var motsvarande siffra 4,2.
Inkomsten för den ekonomiska eliten (vd:ar i 50 största företagen i privata näringslivet) motsvarar 55,1 industriarbetarlöner. Året innan var motsvarande siffra 54,3.

Hela rapporten finns på LO:s hemsida, www.lo.se