Det är Fastighets regionala skyddsombud Veronica Boström som begärt att Arbetsmiljöverket ska ingripa.
– Det handlar om medlemmarnas hälsa och välbefinnande. Jag har lyssnat på personalen som mår dåligt och försökt få Samhall att se efter en ny lokal, säger hon.
Hon tycker att personalrummet är för litet och ventilationen är bristfällig. Kvinnornas omklädningsrum har två ingångar men den ena är utan en dörr. Det finns inga duschmöjligheter. Hennes bedömning är att lokalen inte är anpassad för Samhalls verksamhet.

Eftersom Veronica Boström inte är nöjd med arbetsgivarens agerande har hon lämnat över ärendet till Arbetsmiljöverket. Rent formellt heter det att hon har gjort en 6 6a-anmälan.
– Att vistas i personalrummet är särskilt påfrestande för dem med psykiska åkommor. Till exempel de som har problem med ångest har ett stort behov att få komma undan en stund. För dem blir det en jättejobbig situation. Det finns inga vilrum eller andra utrymmen där man kan vara i fred, säger hon.

Kritiken mot Samhall

Samhall har flest arbetsmiljöproblem

Arbetsmiljö

Lokalen är i ett källarplan i ett hyreshus i Köping. Veronica Boström berättar att de anställda samlas i personalrummet på morgnarna. Det är där flera av dem äter sin lunch och de som inte har arbetsuppgifter för en hel dag sitter av tiden i det rummet. Anställda tycker att det ofta är för trångt. Luften är dålig eftersom ventilationen inte räcker till.
Utöver personalrummet finns det i lokalen också ett rum för tvättmaskin och torktumlare, ett för förvaring för kem, två omklädningsrum, ett för män och ett för kvinnor, och två toaletter.

Veronica Boström har i egenskap av regionalt skyddsombud genomfört två skyddsronder i Köping. Vid båda tillfällen har hon tagit upp bristerna. Den senaste var i höstas.
– Jag påpekade att det bästa är att företaget ska se efter en större lokal, säger hon.
I samband med ett uppföljningsmöte tre månader senare fick hon information om att Samhall till exempel sett över ventilationen men att företaget tänker fortsätta vara kvar i lokalen.
– Samhall har försökt schemalägga arbetet så att allt för många inte vistas i lokalen samtidigt men enligt de anställda har det inte fungerat, säger Veronica Boström och fortsätter:
– Jag har pratat med anställda som inte tycker att det blivit bättre. Jag vill att företaget ska ha en lokal som framförallt är anpassad efter de anställdas psykiska förutsättningar, säger hon.

Irene Haimi, distriktschef på Samhall för Örebro och Bergslagen, vill i det här läget inte kommentera anmälan eller säga vad företaget anser om kvaliteten i lokalen. Hon vill avvakta mötet med Arbetsmiljöverket i februari.
Helene Sandberg, inspektör på Arbetsmiljöverket, har bokat en tid för inspektion till den 26 februari. Då ska hon träffa både företaget och Veronica Boström.

 

6 6a-anmälan

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked i skälig tid.