Trots att fler får jobb är det fortfarande vissa grupper som står utanför arbetsmarknaden, det är framför allt långtidsarbetslösa och nyanlända. För att de lättare ska få jobb har nu LO-förbunden, Unionen och Svenskt Näringsliv enats med regeringen om en överenskommelse för etableringsjobb.
– Stora samhällsutmaningar klarar vi bättre om vi gemensamt tar ansvar. För att knäcka långtidsarbetslösheten och för att lyckas med etablering och integration av den stora gruppen nyanlända har parterna en viktig roll att spela. Genom etableringsjobb kliver parterna fram och tar ansvar, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Tanken är att etableringsjobben ska införas 2019 och satsningen ska omfatta som mest 10 000 personer.
– Det är bra att vi parter tillsammans med regeringen har kommit fram till hur vi ska se till att de som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer in i jobb samtidigt som vi kan råda bot på den arbetskraftsbrist som råder inte minst inom många LO-yrken, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

För den som har ett etableringsjobb ska arbetsgivaren betala totalt 8 400 kronor i månaden medan staten betalar upp till 9 870 kronor i statlig individersättning. Det innebär att den anställde får lön i nivå med kollektivavtalens lägstalön.

Det ska finnas möjlighet att delta i Svenska för invandrare och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om och det ska vara möjligt att gå Yrkesvux på relevanta utbildningar.

Tanken är också att det ska vara en tidsbegränsad heltidsanställning på högst två år som sedan ska kunna leda till en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare.