Strax efter årsskiftet skrev Fastighetsfolket om hur fackklubben på Samhall i Göteborg kände sig motarbetad av företaget. Förutom att de fackliga representanterna skulle flytta från sin expedition till ett öppet kontorslandskap ville Samhall att den fackliga tiden skulle ändras och minskas.

Kritiken mot Samhall

Svårare att nå facket på Samhall

Arbetsmarknad

Tidigare har det varit upp till tre fackliga heltider. Nu ville företaget att de förtroendevalda skulle jobba som vanligt ute på städuppdrag och ansöka om ledighet för facklig tid. Fastighets avtalsansvarige ombudsman, Joakim Oscarsson, kallade det ett ”jätteangrepp” mot de fackligt förtroendevalda.

Vid en central förhandling diskuterades både facklig tiden, facklig expedition och hur fack och arbetsgivare ska samarbeta.
– Det var bra förhandlingar och jättebra dialog. Vi har säkerställt den fackliga tiden för förtroendevalda och har möjlighet att utöka om det behövs, säger Fastighets Joakim Oscarsson.

Nu får klubbordförande på Samhall i Göteborg jobba fackligt på heltid medan sekreterare Ann-Marie Falk kommer att jobba minst femtio procent, upp till heltid.
– Det var ett framsteg, men vi fick backa från det vi hade från början, säger Peter Hall, klubbordförande på Samhall i Göteborg.
Trots att det i praktiken blev en minskning av den fackliga tiden tycker han att mötet var bra och konstruktivt.
– Vi har också kommit överens om en samverkan och pratat igenom hur och när vi ska ta upp olika frågor. Vi ville börja från noll och de känns som att vi har gjort det nu. Vi får se om det varar, men det känns positivt, säger Peter Hall.

För att se att arbetet flyter på som det ska kommer det dessutom att ske flera avstämningsmöten under året där både Fastighets avtalsansvarige ombudsman och representant från Almega kommer att vara med.

Henrik Lundberg, distriktschef på Samhall i Göteborg, menar att det finns goda förutsättningar till ett gott samarbete framöver.
– Det var bra att vi fick tid att gå till botten i ett antal frågor och höra varandra ordentligt. Vi har en bra gemensam förståelse och ser väldigt positivt på framtiden, både gällande arbetsmiljö och den fackliga samverkan, säger han.

Varför ville Samhall ändra den fackliga tiden?
– Min bild är att vi inte har ändrat den fackliga tiden. Vi har enats om vad behovet är nu och vilka resurser som behövs för att fylla det behovet. Det är jättesvårt att jämföra med hur det var för ett par år sedan eftersom det var helt andra frågor och en helt annan struktur då, säger han.

När det gäller lokalfrågan har klubben tillsvidare tillgång till ett rum som delas med IF Metalls fackklubb. Hur det ska bli framöver ska klubben och företaget titta vidare på i mars.
– Om vi ska sitta i öppet landskap tillsammans med områdeschefer och andra kan det i teorin bli så att en medlem som har problem hamnar bredvid sin chef när de kommer för att diskutera det med facket. Det fungerar inte, säger Peter Hall.

Henrik Lundberg har tidigare framfört att aktivitetsbaserade kontor och öppna landskap är en del av Samhalls centralt beslutade lokalprogram. Han säger nu att det är detaljer i utformningen av en facklig arbetsplats och tillgång till mötesrum som ses över.