Det var i april förra året som medlemmen fick ett sms från arbetsgivaren. ”Du är avskedad med omedelbar verkan” stod det i meddelandet. Medlemmen uppmanades också att lämna tillbaka arbetskläderna omedelbart.

Fastighets tog hjälp av LO-TCO Rättsskydd och stämde företaget till Arbetsdomstolen för att avskedandet var utan saklig grund. Eftersom företaget, som är verksamt i Stockholm, inte kom in med svar till domstolen i tid meddelade AD en tredskodom. Det innebär att domstolen inte tar ställning i ärendet men bifaller de yrkanden på ersättning och skadestånd som förbundet krävt. Eftersom företaget inte hört av sig efter domen och begärt att få lägga fram sin sak, så kallad återvinning, har nu domen vunnit laga kraft.

–Det är inte ovanligt att det blir en tredskodom, men jag skulle säga att det är ovanligt att företag inte begär återvinning om de inte har gått i konkurs, säger Annika Ewerblad som är jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Domen innebär att företaget ska betala rättegångskostnader och allmänt skadestånd till Fastighets för brott mot anställningsskyddslagen. Till den uppsagda medlemmen ska företaget betala lön, semesterersättning och körersättning på 42 146 kronor plus ränta. Dessutom utdöms allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen och olika paragrafer i anställningsskyddslagen på sammanlagt 210 000 kronor plus ränta.

–Eftersom det också krävts ett ekonomiskt skadestånd motsvarande månadslönen 23 323 kronor inklusive semesterersättning från dagen personen blev uppsagd tills dag för dom så landar summan totalt på över 500 000 kronor, säger Annika Ewerblad.

Vad händer nu?
–Jag kommer att tillskriva bolaget och uppmana till att betala in beloppet. Om de inte skulle göra det kommer vi att lämna in en konkursansökan till tingsrätten, så att medlemmen kan erhålla en del av beloppet ur lönegarantin, säger Annika Ewerblad.