För fem år sedan, år 2013, gjorde Arbetsmiljöverket inspektioner hos 134 arbetsgivare med fokus på asbest. Fler än hälften fick ett eller flera krav som bland annat handlade om bristande arbetsledning och felaktig personlig hygien.

Nu gör verket en ny inspektionsinsats och riktar sig den här gången inte bara mot asbestsanerare.
– De som har tillstånd för asbestsanering ska också inspekteras, men vi tittar extra på elektriker, vvs:are, målare och andra som omedvetet kan bli utsatta för asbest och kvartsdamm, säger projektledare Lena Lindskog.

Men hon menar också att det är viktigt även för asbestsanererare att känna till riskerna med partiklar i kvartsdamm.
– När de inte är på arbetsplatsen kan det vara andra yrkesgrupper som är där och jobbar med stenarbeten och som gör att även sanerarna blir utsatta för kvartsdamm.

Fram till slutet av året ska Arbetsmiljöverket göra över 1 800 besök på byggarbetsplatser med mellan sex och 50 anställda.

De kommer att titta på olika riskområden, som belastningsergonomi och andra vanligt förekommande arbetsmiljörisker, men ha störst fokus på asbest och kvartsdamm.
– Vi vill lyfta riskerna med byggdamm och se till att man tänker på det redan i riskbedömningen och att det finns med i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Lena Lindskog och fortsätter:
– Det är lite lömskt, du kan jobba flera år och sedan få sjukdomar orsakats av dammet efter flera år, ibland efter pensionering.

Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik anmäldes till exempel 164 asbestrelaterade sjukdomar under åren 2012-2017 och hälften, 86 av dem, kom från byggverksamhet.

Inspektionerna kommer under året att ske i två steg, både på kontor för att se hur företag jobbar systematiskt med dessa frågor, och ute på byggarbetsplatserna för att se hur arbetet fungerar i praktiken.

Lena Lindskog menar att det är viktigt att arbetstagarna känner till riskerna och att de vet hur de ska göra för att undvika dem.
– Det ska finnas information och rätt personlig utrustning. Det är viktigt att ha tänket redan från början och att arbetstagarna följer de säkerhetsinstruktioner som arbetsgivaren ger. Det är en kedja som håller ihop, säger hon.

Asbest och kvartsdamm

  • Asbest förbjöds 1982 men finns fortfarande kvar i många byggnader från 50-, 60- och 70-talen. Det kan till exempel finnas i rörisolering, värmepannor, ventilationstrummor, eternitskivor på fasader och i soprum, i fönsterkitt, i kakelfix och golvbeläggningar.
    Asbest har tunna fibrer som kan orsaka flera olika typer av cancersjukdomar.
  • Den som arbetar där sten eller betong bearbetas kan utsättas för kvartsdamm. De små partiklarna i dammet kan ge skador på lungorna och leda till sjukdomar som silikos, även kallat "stendammslunga", lungcancer och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).