I september förra året meddelade Nordeas styrelse att huvudkontoret ska flytta från Stockholm till Helsingfors i Finland. Detta kritiserades av många svenska kunder, bland annat LO och LO-förbunden som har Nordea som huvudbank, däribland Fastighets.

Flytt från Nordea ska utredas

Nyheter

Flera förbund påbörjade genast ett byte av bank men Fastighets förbundsstyrelse ville först göra en utredning om konsekvenserna, och den utredningen är ännu inte klar.
– Vi har bett våra auktoriserade revisorer att titta på det här utifrån av vad det skulle betyda för oss ekonomiskt att sälja av våra tillgångar hos Nordea, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande, och fortsätter:
– Vi behöver bra underlag för se vilka effekter det får och för att kunna fatta beslut.

Fastighets tittar också på hur LO agerar när det gäller byte av bank.
– LO har tidigare förhandlat fram rabatter och dylikt, så det är klart att vi vill ta rygg på dem. De har helt andra resurser och kunskaper än vad vi har, säger Jari Visshed.
Han kan inte ge någon tidsplan men tror att det kan bli ett beslut under året.

I morgon torsdag ska Nordeas årsstämma fatta ett definitivt beslut och enligt flera tidningar finns en tillräckligt stor majoritet för att det ska bli en flytt.

Tidningen Arbetet skriver att Handels, Transport och Kommunal är de LO-förbund som kommit längst i planerna på att lämna Nordea.

Även LO beslutade i höstas att byta bank och LO:s pressekreterare Jon Andersson säger till Arbetet att det pågår en upphandlingsprocess för att hitta ny bank för transaktioner medan kapitalplaceringar hos Nordea tar längre tid att avveckla.
– Vi måste handskas ansvarsfullt med medlemmarnas pengar, säger han.