Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har flaggat för att hon ska tillsätta en utredning som ska ”se över rätten att vidta stridsåtgärder”.

Bakgrunden är den långdragna konflikten i Göteborgs hamn mellan APM Terminals, ägda av Danmarks största företagskoncern Maersk, och Hamnarbetarförbundets avdelning fyra.

Nu har arbetsgivarorganisationerna genom Svenskt näringsliv, Sveriges hamnar, Sveriges skeppsmäklarförening och Västsvenska handelskammaren tillsammans fått regeringen att tillsätta en utredning om strejkrätten på hela det svenska arbetarkollektivet. Något som en majoritet av LO-förbunden motsätter sig, så även Fastighets.

Förbundsordförande Magnus Pettersson menar att:  ”Rätten till att ytterst tillgripa konflikt är en väldigt viktig hörnsten som betyder mycket för medlemmarnas trygghet i arbetet och reallöneökningar.”

Vi kan inget annat än hålla med och vill från vårt årsmöte skicka en hälsning till Ylva Johansson och regeringen.

Tafsa inte på strejkrätten! Värna tryggheten för Sveriges arbetare!