De farliga legionellabakterierna trivs och växer i låga vattentemperaturer. Enligt Boverket ska tappvarmvatten därför vara minst 50 grader varmt för att undvika spridning av bakterierna.

I flera lägenheter i en av Hässlehems fastigheter var temperaturen lägre än så och när miljökontoret begärde kontrollmätningar lämnade förvaltaren in påhittade mätuppgifter.
– Hela vårt system med egenkontroll bygger på att man lämnar in ärliga uppgifter, säger Sven-Inge Svensson, miljöinspektör på Hässleholms kommun.

Det var efter att hyresgäster i Tyringe klagat till miljökontoret som Hässlehem år 2015 fick krav på sig att mäta vattentemperaturen vid alla tappställen i de fastigheter där hyresgäster hört av sig.

Hässlehem redovisade mätningar i 64 av 66 lägenheter. Men när miljökontoret kontrollerade uppgifterna visade det sig att de inte stämde.
– De hade gjort en kontroll hos hyresgästen som klagat men inte åtgärdat problemet där. Den hyresgästen pratade sedan med 22 andra hyresgäster och vi pratade med ytterligare någon och förvaltaren hade inte gjort några fler kontroller, säger Sven-Inge Svensson.

Han menar att det är allvarligt på flera sätt.
– Det är jätteviktigt att varmt vatten är tillräckligt varmt för att legionella inte ska kunna växa till. Det är grundproblemet. Men utöver att man inte har åtgärdat det har man dessutom ljugit genom att lämna in felaktiga uppgifter till oss.

När miljökontoret lämnade ett föreläggande till Hässlehem skrev förvaltaren som utfört kontrollerna under, utan att underrätta vd:n.

Trots att det inte anmäldes några misstänkta legionellafall efter detta menar Sven-Inge Svensson att miljökontoret tar det här på särskilt stort allvar eftersom det har förekommit tidigare i kommunen.

Nu har Hässleholms tingsrätt avgjort frågan och ger miljökontoret och åklagaren rätt.
Tingsrätten anser inte att brottet är ringa. Dels med tanke på de konsekvenser som låga vattentemperaturer kan få för människors hälsa och dels för att felaktiga uppgifter innebär ett allvarligt missbruk av egenkontrollen som lagstiftningen bygger på. Dessutom anser tingsrätten att bolaget inte har gjort vad som krävs för att förebygga brott, bland annat eftersom beslutsvägarna var otydliga och det inte fanns några tydliga instruktioner om hur mätningar skulle gå till eller när vd:n skulle kopplas in.

Förvaltaren som hade ansvaret för kontrollerna och som skickade in uppgifterna döms till 100 dagsböter. Hade det inte gått så pass lång tid sedan händelsen hade straffet dock blivit högre, skriver domstolen.

Eftersom han gjorde det som företrädare för Hässlehem får också bostadsbolaget betala en företagsbot på 75 000 kronor.

Hässlehems vd, Stephan Persson, har avböjt att kommentera.

Legionella

En infektion från legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller en mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber.
Legionellabakterierna finns ofta i jord eller vattensamlingar och växer bäst i temperaturer på 20-45 grader.
Smittan sker genom inandning av jord eller vatten i gasform. Det smittar däremot inte att få i sig bakterien via dryck eller från någon som redan bär på bakterien.
De flesta smittas sannolikt i duschen.
Legionellainfektion är anmälningspliktigt och spårningspliktigt vilket betyder att alla fall och tänkbara smittspridningsvägar måste utredas.

Källa: Folkhälsomyndigheten