Fastighetsfolket har nyligen skrivit om ”Monica” som har diagnosen ME-CFS och som enligt sin läkare inte har någon arbetsförmåga i vanligt förekommande arbeten.
Trots att hon inte kan arbeta hänvisas hon till Arbetsförmedlingen. Hon är inte ensam om att bli nekad sjukpenning, antalet har ökat sedan Försäkringskassan började tillämpa nya striktare regler år 2016. Många åker ut efter 180 dagars sjukskrivning när arbetsförmågan prövas mot ”normalt förekommande arbete”.

”Jag önskar Försäkrings­kassan skulle lyssna på läkarna”

Arbetsrätt

Både fack, politiker och andra, däribland LO-TCO Rättsskydd, menar att Försäkringskassan tolkar begreppet för strikt och att det blir rättsosäkert när arbetsförmågan prövas mot en fiktiv arbetsmarknad, i stället för mot konkreta jobb.

Även på Arbetsförmedlingen finns kritik mot hur systemet fungerar. Maria Kindahl är direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen. Hon säger till Ekot att Arbetsförmedlingen inte kan hjälpa alla som kommer dit eftersom de är för sjuka för att kunna jobba och för att kunna tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens arbetsförberedande insatser.
– Vi ser att ett antal av dem som kommer till oss inte kan söka jobb, eller tillgodogöra sig våra åtgärder. Är man sjuk ska man få sjukpenning ifrån Försäkringskassan, säger hon.

Arbetsförmedlingen vill, enligt Ekot, att regeringen ska ändra reglerna så att det blir enklare att flytta tillbaka personer till sjukförsäkringen om de inte klarar av att delta i Arbetsförmedlingens arbetsförberedande insatser.

Och för att människor inte ska hamna i ett utanförskap under tiden kräver Arbetsförmedlingen 84 miljoner kronor extra om året de kommande tre åren. Pengarna ska användas till att öka personaltätheten och förbättra stödet för dessa personer.