Pensionsgruppen, en arbetsgrupp där samtliga riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår, är överens om att höja pensionsåldern i Sverige.

Allmän pension ska från år 2026 kunna tas ut tidigast vid 64 års ålder, jämfört med dagens 61 år. Samtidigt ska lagen om anställningsskydd (las) gälla till 69 års ålder, i stället för 67, så att den som vill kan jobba ännu längre.

En bred majoritet av det svenska folket är emot en höjning av pensionsålder och det på goda grunder. Försörjningsbördan,  antalet personer i de försörjda åldersgrupperna 0-19 år respektive över 65 år, kommer att öka inom de närmaste åren. Men svaret bör inte vara att människor som arbetat ett helt liv ska tvingas jobba ännu längre. Inom många yrkesgrupper är det en omöjlighet att alla ska orka så länge.

Fördela i stället arbetet rättvist. Bort med alla deltider, se till att få ut ungdomar tidigare på arbetsmarknaden och vidta kraftiga utbildningsprogram för alla nya svenskar så att deras färdigheter möter behovet på en svensk arbetsmarknad. På så vis kan vi säkra försörjningsbördan utan att arbeta längre.

Livet är mer än arbete och när Sverige är rikare än någonsin ska det märkas även för oss som skapar vinsterna. Vi vill att våra medlemmar ska kunna möta sin ålderdom med kraft och livsgnista för att njuta av de sista åren i livet.

Därför säger vi nej till höjd pensionsålder!