Nyligen samlade vi i Fastighets många förtroendevalda till ett första möte. De som mötte upp kallar vi Fastighets framtida fackliga ledare.

Ett stort, viktigt och inspirerande möte. Nu kör vi i gång arbetet med att få fram våra egna framtida, fackliga ledare. Vi inför mentorskap till stöd och utveckling för dem som deltar. Vi i förbundets ledning blir också personliga mentorer för de medverkande, som även utser egna mentorer bland ombudsmännen i regionerna. Deltagarna får i samråd en personlig utvecklings- och utbildningsplan.

De som deltar i detta arbete är samtidigt en bra rekryteringsgrund för framtida ombudsmän. Fastighets har inom några år behov av att anställa nya ombudsmän och då vill vi kunna rekrytera bland de egna förtroendevalda.

När jag skriver detta är förbundsstyrelsen i färd med att ta fram, diskutera och besluta om vad vi anser om alla de 147 motioner som lämnats in till vår kongress, som hålls 
i slutet av maj. I mitten av april ska kongressens handlingar gå ut till alla kongressombud, som då kan se alla motioner och de förslag till beslut som förbundsstyrelsen lagt fram.

Kongressen är förbundets 18:e sedan starten och hålls den 25-27 maj i kongresslokaler på Stora Essingen i Stockholm.

Vid kongressen ska beslut fattas som ska göra förbundet starkt, attraktivt och utvecklande för framtiden. Vi har många framtida utmaningar att möta, vi måste behålla en hög organisationsgrad, visa att vi finns och inte minst förklara var- för vi finns. Utmaningarna är till exempel: Hur ska organisationen se ut för att attrahera nya medlemmar, inte minst ungdomar? På vilket sätt ska vi stärka demokratin och samtidigt ha en effektiv organisation?

Detta är några av de frågor som – de av er valda – kongressombuden ska diskutera och ta ställning till. Jag ser fram emot våra diskussioner och beslut.