Lars Lundin har varit fastighetsskötare på Diös i Östersund. Från april ska han börja ta sig an mer avancerade tekniska uppgifter, som fastighetstekniker.

Fastighetsskötaren Lars Lundin har fått en felanmälan om ett kallt kontorsrum på Frösö Strand i Östersund. Han använder sin platta för att koppla upp sig på det digitala övervakningssystemet och ser att inomhustemperaturen i samtliga våningsplan ligger på rätt nivå. De pumpar som pumpar fram värme i termostaterna är i gång.
– Felet ser ut att vara just i det här rummet, säger han.

I kontorsrummet arbetar en kvinna som nyligen flyttat in och kan berätta att rummet stått tomt under en längre tid.
Svaret på problemet finns i ett termostatvred. När Lars Lundin fått upp locket ser han att vredet är spärrat. Han tar av spärren och varmare luft börjar strömma in.

De ska dock inte vara fastighetsskötare länge till. Samtliga cirka 40 fastighetsskötare och drifttekniker på Diös Fastigheter ska jobba som fastighetstekniker.
Som första företag i branschen erbjuder Diös driftpersonalen vidareutbildning och att ta ett kompetensbevis för fastighetstekniker.
– Vi vill säkerställa kvaliteten i våra fastigheter och servicen till hyresgästerna, samtidigt som vi blir effektivare. Vi vill få ut mer av dagens organisation, säger

Henrik Lundmark, fastighetschef, och fortsätter:
– Vi måste även bemöta kompetensbehovet nu när fastigheterna blir mer tekniktunga. Det här är en investering på sikt.

Mikael Mossberg är projektledare på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och bekräftar att det ökade behovet av teknisk kompetens märks i branschen.
– Digitaliseringen ökar och det byggs många fastigheter med nya tekniska lösningar. En trend är att optimera energianvändningen, en uppgift som flera fastighetstekniker är involverade i, säger Mikael Mossberg.
Som ett svar på behovet har Fastighetsbranschens utbildningsnämnd tagit fram kompetens­ beviset. Det är ett yrkesbevis som funnits i drygt två år.

”Förhoppningen är att mer ansvar också innebär mer
 i lön. Vi kommer att ta mer ansvar och de nya kunskaperna kommer att bidra 
till att det går bättre för företaget”, säger Yvette Haglund.

I vidareutbildningen på Diös blev fastighetsskötarna och driftteknikerna som en första åtgärd validerade på ett valideringscenter i Östersund.
De fick sina kunskaper testade och bedömda i både praktiska och teoretiska prov.
– Testerna gick bra men jag var nervös. Det tror jag att de flesta av oss var, säger Yvette Haglund, fastighetsskötare i Östersund, som mest arbetar med bostadsfastigheter.

Efter valideringen har var och en läst in de ämnen som de behövt för att klara av det nya jobbet och ta ett kompetensbevis. De har till exempel lärt sig mer om till exempel styr- och reglerteknik, värme­ och kylteknik, ventilation, el och matematik. Diös har kört utbildningen i egen regi och i samarbete med utbildningsföretag.

Både Yvette Haglund och Lars Lundin tycker att det har varit bra att de har fått lära sig mer.
– Teknik är intressant. Att få mer kunskaper om hur tekniken fungerar i våra fastigheter är både spännande och roligt, säger hon.
– Utbildningen har varit på arbetstid men jag har pluggat hemma en hel del, säger han.

De har klarat slutprovet, som omfattar både teori och praktik, och ska få kompetensbeviset för fastighetstekniker. Diös målsättning är att alla ska bli färdiga under senare delen av våren.

Yvette Haglund och Lars Lundin blir gärna fastighetstekniker. Men de vet än så länge inte så mycket om hur det ska bli. Tjänstebeskrivningarna är inte klara.
– Att arbeta med energioptimering har nämnts. Vi känner till fastigheterna, så det är naturligt att även vi blir mer involverade. Jag skulle också vilja jobba mer med styr­ och reglerteknik, säger han.
Yvette Haglund håller med. Hon vill gärna få mer ansvar som ger kortare beslutsvägar och mer tid till att lösa problem.

– Förändringarna kommer att ta tid, men det ska bli roligt. Jag är inte orolig, säger hon.

Yvette Haglund undersöker varför en målare fått elstötar av ett elskåp på hallväggen i den lägenhet där ommålning och omtapetsering pågår. ”Elfel kan behöva mer detektivarbete”, säger hon.

Enligt fastighetschefen Henrik Lundmark ska fastighetsteknikerna fortsätta arbeta med el, vvs och ventilation, men med mer avancerade tekniska kunskaper. De ska hålla kontakten med hyresgästerna. De ska också få mer ansvar och ta beslut, till exempel när en entreprenör behöver anlitas.
Vilka arbetsuppgifter ska bort när nya tillkommer?
– Fastighetsteknikerna ska styra och prioritera jobben på ett mer effektivt sätt, vilket leder till att några uppgifter försvinner. Det går i dagsläget inte att säga vilka de är. Men ingen ska springa fortare för att hinna, säger Henrik Lundmark.

Den nya arbetsorganisationen med fastighets­ tekniker ska komma i gång i april.

”Vi känner till fastigheterna, så det är naturligt att vi i framtiden även blir mer involverade i till exempel energioptimering”, säger Lars Lundin.

Hur de nya tjänsterna ska påverka lönerna är ännu inte förhandlat. Fastighetsskötarna vill se en positiv löneutveckling.
För Fastighets är grundprincipen att ökad kompetens ska leda till högre lön.
– Diös tjänar på att lösa flera arbetsuppgifter med egen personal, säger Sanna Wallin, ombudsman på Fastighets region Nord som förhandlat med företaget inför valideringen och utbildningarna.

Fastighets välkomnar Diös Fastigheters satsning på kompetensutveckling. Innan projektet kom igång ville Sanna Wallin vara säker på att företaget har en plan B om det visar sig att alla anställda inte klarar av de nya kraven.
– Företaget försäkrar att de som behöver mer tid eller särskild hjälp ska få det, vilket är bra.

Eftersom stora pensionsavgångar väntar har fastighetsbranschen ett ökat behov av att rekrytera ny personal de kommande åren.
Tekniskt kunnande hamnar högst på listan om vilka krav som blir mer viktiga vid nyrekryteringar. Det visar en enkät med svar från 252 fastighetsföretag som utbildningsnämnden gjorde i fjol. Samtidigt utbildas inte tillräckligt många nya till fastighetstekniker. Möjligen kan därför fler fastighetsföretag följa Diös exempel. Det tror Mikael Mossberg på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.
– Validering av de anställdas kunskaper är ett bra sätt att ta reda på vilken vidareutbildning de anställda behöver för att bli fastighetstekniker.

Det här gör en fastighetsskötare

Fastighetsskötare ansvarar för inre och yttre skötsel av fastigheten, utför mindre reparationer i fastigheten och sköter d en yttre miljön. Även dagliga kontakter med hyresgästerna ingår.

… och det här gör en fastighetstekniker

Fastighetstekniker är specialister som ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system och ser till att säkerställa att dessa system fungerar.

Källa: Fastighetsbranschens utbildningsnämnds yrkesnomenklatur

Detta är Diös

  • Diös Fastigheter AB har verksamhet från Borlänge till Luleå och huvudkontor i Östersund. Företaget äger och förvaltar cirka 345 fastigheter med både lokaler och cirka 1 800 lägenheter. Av de cirka 160 anställda är ett fyrtiotal fastighetsskötare och drifttekniker.
  • Bolaget grundades 2005. Namnet kommer från ett tidigare bygg- och fastighetsbolag som startades av Anders Diös 1921.