1. Utredningen
Utredningen av strejkrätten ska undersöka om man kan inskränka konflikträtten så att arbetsgivare som har kollektivavtal med ett fack inte drabbas av strejker från andra fack utan avtal. Den 31 maj ska förslaget läggas fram.

2. Lagen
Grundlagen, regeringsformen kapitel 2 paragraf 14, ger fack och arbetsgivare rätt att vidta stridsåtgärder. I medbestämmandelagen, paragraf 41, finns begränsningar av konflikträtten. Ett fack får till exempel inte strejka för att slå ut ett annat förbunds kollektivavtal.

3. Nej!
Av LO:s förbund säger 
13 av 14 redan nu nej till inskränkningar av strejkrätten, liksom 12 av 14 TCO-förbund och 20 av 23 Saco-förbund. Två tunga förbund, IF Metall (LO) och Unionen (TCO) tycker att frågan kan utredas.

4. Störst
Enligt Transport organiserar förbundet mellan 55 och 60 procent av alla landets hamnarbetare. Det är största förbund i 58 av 73 hamnar, men inte i Göteborgs hamn där Hamnarbetarförbundet är större. Sammanlagt finns det runt 3 000 hamnarbetare.

5. Utbrytare
Hamnarbetarförbundet grundades 1972 av en grupp som bröt sig ur Transport. Bildandet av storavdelningar ledde till missnöje i gruppen, men andra konfliktfrågor låg också bakom utbrytningen.

 

En utdragen konflikt

Den fackliga konflikten i Göteborgs hamn har pågått i två år, och är bakgrunden till att strejkrätten utreds.
Det fristående Hamnarbetarförbundet har laglig rätt att strejka, eftersom det inte har skrivit under något kollektivavtal. Det har förbundet utnyttjat i Göteborgs containerhamn.

Ändå finns ett avtal som reglerar allt arbete i hamnen, men det är undertecknat av det stora LO-­förbundet Transport. De båda förbunden konkurrerar om hamnarbetarna.

Arbetsgivarna känner sig orättvist behandlade eftersom de kan drabbas av strejk trots att de skrivit på ett kollektivavtal med LO-förbundet.
Göteborgs hamn är landets viktigaste exporthamn med 60 procent av containertrafiken till och från landet. Antalet containrar som går via hamnen har minskat de senaste åren. Många stora företag som Volvo, SKF och H&M har drabbats av försvårad import och export under konflikten.

APM Terminals fick 2012 avtal på att driva hamnen i 25 år. Konflikten i Göteborg blev akut för två år sedan när företaget i huvudsak började ta fackliga förhandlingar med Transport.

Under 2016 genomförde Hamnarbetarförbundet åtta endagsstrejker och flera punktstrejker i hamnen. Arbetsgivarsidan svarade med att dra in den fackliga tiden för ordföranden i Göteborg.

Under 2017 genomfördes enbart en kort strejk, men också flera fackliga blockader. Arbetsgivaren lockoutade nattskiftet under en dryg månad på våren. Sedan dess har inga stridsåtgärder genomförts.