En ny rapport från Afa försäkring visar att fallolyckor fortsätter att vara den vanligaste typen av anmälda allvarliga arbetsskador.
– Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid, varav cirka 8 000 är fall i samma nivå, alltså att man ramlar direkt på marken. Och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor, det vill säga att de ger medicinsk invaliditet eller att man blir sjukskriven längre än 30 dagar, säger Anna Weigelt som är chef för analysavdelningen på Afa försäkring.

Risken ökar med åldern och störst risk att falla och skada sig är det för äldre, framför allt kvinnor över 50 år.

Utöver stora yrkesgrupper inom vård, skola och omsorg ligger även gruppen städare och fönsterputsare högt i statistiken när det gäller anmälningar från kvinnor. Sju procent av alla anmälningar kommer från kvinnliga städare och fönsterputsare.

Bland män är det stora och mansdominerade yrken som bygg- och anläggningsarbetare, yrkesförare och metallarbetare som ligger högt. Dessa yrkesgrupper står för 32 procent av alla fallolycksanmälningar. Samtidigt står fastighetsskötare, expeditionsvakter och renhållningsarbetare för sju procent av anmälningarna.
– Det är inget nytt under solen, så här har det varit länge, säger Anna Weigelt.

En teori om varför fallolyckorna, trots statistiken, inte blir färre är att den här typen av olyckor är så pass vardagliga att de sällan betraktas som risker.

Afa försäkring har därför startat ett nytt projekt i samarbete med Svenska Judoförbundet för att uppmärksamma arbetsgivare om riskerna och minska fallskadorna.
– Tillsammans vill vi förebygga antalet fallolyckor på arbetsplatser inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi vill minska lidandet för personen som faller och minska samhällets kostnader, säger Anna-Mia Olofsson från Afa försäkring.

Arbetet inleddes i januari med utbildning av judoinstruktörer som ska hålla i utbildningarna.

Nu och under resten av året kan arbetsgivare anmäla intresse för att delta i ett fallförebyggande träningsprogram på arbetsplatsen.
– Många har forskat på varför fallolyckor händer, men det är komplext. Det finns inte en orsak. Vissa faller på grund av svaga muskler, andra på grund av dålig uthållighet i musklerna, kanske för att man är trött i slutet av ett arbetspass. Andra faller på grund av försämrad balans, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska judoförbundet och fortsätter:
– Judoprogrammet arbetar med alla de här delarna, plus att ha rätt teknik när man faller.

Karin Strömqvist Bååthe säger också att det kan göra skillnad att minska rädslan för att falla.
– Är man rädd för att falla blir det lätt en självuppfyllande profetia eftersom man spänner sig och därför faller oftare. Därför vill vi också stärka självförtroendet, säger hon.

Vad är judo?

Judo betyder Den följsamma vägen och är en japansk kampsport som funnits sedan slutet av 1800-talet. Judo går ut på att besegra motståndaren genom teknik, snabbhet, smidighet och styrka.
Judon ger bland annat fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler och träning i kroppsuppfattning.

Källa: Svenska judoförbundet

Några åtgärder för att förebygga fallolyckor inomhus:

  • Undvik blöta golv och hinder i korridorer
  • Ändamålsenliga skor
  • Stegar och pallar med fallskydd
  • Se till att det finns lämpliga arbetsredskap (undvika stolar)
  • Rensning av hinder i korridorer och andra förflyttningsvägar

Några åtgärder för att förebygga halkolyckor på vintern:

  • Halkskydd vid in- och utgångar
  • Bra sandning och snöröjning
  • Broddar på skorna eller ändamålsenliga skor
  • Halkutbildning för äldre arbetskraft, som oftare råkar ut för skador än yngre

Källa: Afa försäkring