Social hållbarhet är något som allt fler pratar om. Inte minst bland fastighetsägare och byggbolag vill fler och fler tänka på den sociala hållbarheten. Men vad betyder det egentligen?

Det finns olika sätt som folk förklarar det på. Olika saker är utmanande för den sociala situationen i olika områden med olika sociala situationer. Att arbeta för social hållbarhet blir då olika saker.
Målet är i alla fall ofta detsamma i alla områden: att det ska vara en bra social situation.

Och vad betyder då bra? För mig är grunden att människorna i ett samhälle lever i det i fred. Och när jag i mitt arbete intervjuar boende i olika områden så berättar de om saker som gör det sociala bättre och annat som gör det sämre. Känslan av att vara hemma och att känna människor är ofta viktig. Både vänner och andra som du mest säger hej och hur är läget till på gatan eller i din port.

Det som gör det sämre i området handlar nästan alltid om saker som gör dig otrygg. Det kan vara mopedåkning, att folk hört att det förekom­ mer droger eller någon plats på väg till och från stationen eller centrum. Barn som jag intervjuar pratar ofta om att ”fullisar” gör dem rädda när de går hem från skolan eller träningen.

De som arbetar med att utveckla bostadsområden har också börjat prata om arbetslöshet och bidragsberoende som något som hör till den sociala hållbarheten och människors välmående. Det är också ett exempel på att det kan vara komplicerat. Det kanske inte är socialt hållbart att många i ett område är arbetslösa, men det kanske är ännu mindre socialt hållbart att många i ett område arbetar för mycket. Hur påverkar det barnen om en ensamstående förälder för att försörja familjen behöver ha två anställningar eller jobba natt och då inte har tid att vara med barnen?

Social hållbarhet handlar om det lilla samhället, som kan vara bostadsområdet, och det stora samhället som området är del av. Om en chef på en arbetsplats inne i stan har fördomar och inte vill anställa boende i en förort, påverkar det den sociala hållbarheten i förorten – samtidigt som det inte är i förorten själv som problemet ligger. Alla i samhället har en del i arbetet med den sociala hållbarheten. Invånarna, kommunen, bostadsbolagen, politikerna, poliserna, företagarna och centrumägarna.

Hur får vi den sociala situationen att hålla? Och vad är din del i det, om du är en del av samhället?