Fastighetsfolket berättade tidigare om att flera anställda på städföretaget Solreneriet i Stockholm inte fått någon mertidsersättning på flera år. Det var skyddsombudet Mina Hanna som påtalade felet och nu har utbetalningarna börjat komma.

Solreneriet

Tusentals kronor i utebliven mertidsersättning

Lön och avtal

– De flesta har fått mellan 2 000 och 6 000 kronor men någon har fått 18 000 kronor, berättar Mina Hanna och fortsätter:
– Jag vet inte hur många det är totalt sett. Men 10-15 personer har kommit direkt till mig och har jag hört om fler som har fått pengar tillbaka. Och jag tror att det kommer att bli fler under de kommande månaderna, säger han.

Pengarna kan göra stor skillnad för de drabbade.
– Jag fick pengar med den senaste lönen. Jag fick ut 5 800 kronor i mertidsersättning och 3 500 kronor i övertidsersättning som också hade blivit fel, säger en anställd som vill vara anonym.
– Jag blev jätteglad när jag fick mina pengar och jag är tacksam mot Mina, säger personen.

En annan anonym kollega har fått 4 600 kronor i utebliven mertidsersättning.
– Jag har jobbat nästan två år så jag fick tillbaka alla pengar som jag hade missat, men det är många som har jobbat längre än så och som inte får allt.

Trots att personen hade mejlat flera klagomål till lönekontoret tidigare var det först när Mina Hanna började stöta på som det faktiskt blev en utbetalning.
– Jag hoppas att de betalar rätt från och med nu, säger den anställde.

Anna Erixon, ombudsman i Fastighets region Ost.

Anna Erixon, ombudsman i Fastighets region Ost, berättar att det är omkring 15 personer som har hört av sig till henne. Det kan handla om fler som inte fått sin mertidsersättning men som vänt sig direkt till företaget.
– Vi är överens om att det har blivit fel, säger hon.

Praxis är att korrigera felaktiga löner för två år tillbaka tiden. Det innebär att den som jobbat mertid längre tillbaka inte får alla pengar. Men Fastighets kommer inte att släppa frågan utan kommer att fortsätta förhandla eftersom företaget inte har följt bestämmelserna i kollektivavtalet. Om Fastighets får rätt kan det ge rätt till skadestånd.
– Vi har inlett en förhandling som är ajournerad, men vi kommer att driva frågan om brott mot kollektivavtal, säger Anna Erixon.

Fastighetsfolket har ställt frågor till företaget om hur många som har fått retroaktiv mertidsersättning och hur stora summor som har betalats ut, men har inte fått något svar.

Detta är mertid

• Mertid är när den som är deltidsanställd arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet. För den som är heltidsanställd och arbetar blir det övertid.

• Ersättningen för mertid varierar mellan olika avtal. På Almega serviceentreprenad är den ordinarie timlönen, enligt nu gällande avtal, som lägst 132 kronor. För den som har jobbat i yrket i minst två år tillkommer dessutom branschvanetillägg. Utöver det blir det ett mertidstillägg som just nu är 9,93 kronor extra i timmen på det här avtalet.

• Det är praxis att inte kräva tillbaka felaktig lön längre än två år tillbaka i tiden.