Att Fastighets har många nya ombud på sina kongresser är inget nytt, enligt andre förbundsordförande Yvonne Nygårds.
– Vi är ett förbund som byter omkring 5 000 medlemmar per år. Problemet finns bland alla LO-förbund i servicesektorn. Men vi har alltid haft många nya ombud och vi har ändå haft bra kongresser, säger hon.

Sergio Laguna

Förtroende­vald kom i kläm

Kongress 2018

Hon menar att de utbildningstillfällen, varav ett för region Ost pågår just nu på Wiks folkhögskola utanför Uppsala, är viktiga för att förbereda ombuden.
– Ombuden behöver förstå det stora sammanhanget och att man tar beslut som påverkar hela förbundets verksamhet. Det får konsekvenser för vår ekonomi de kommande fyra åren. Att vara ombud är ett jätteviktigt uppdrag, det gäller att man är medveten om det.

Alex Santibañez, ISS klubbordförande i Stockholm och avdelningsordförande i Solna/Sundbyberg.

Alex Santibanez från avdelning Solna/Sundbyberg är medveten om problematiken men ändå orolig över konsekvenserna med att så många ombud är nya.
– Risken är att det inte blir så mycket debatt. Kongressen är till för att diskutera väsentliga frågor. Om vi inte kan diskutera där, var ska vi då göra det? undrar han.

En av de som är helt nya i den fackliga världen är Abdu Ibrahim. Han är nyvald ordförande i avdelning Johanneshov i Stockholm, som fram till för några månader sedan inte hade någon styrelse.

Abdu Ibrahim är ny ordförande i avdelning Johanneshov. ”Jag blev glad när jag blev tillfrågad om att vara ombud”, säger han.

Han har tidigare varit skyddsombud men utöver arbetsmiljöfrågor har Abdu Ibrahim liten facklig erfarenhet. Han vill dock utvecklas och vara med och utveckla förbundet.
– Jag blev glad när jag blev tillfrågad om att vara ombud, men vet inte så mycket ännu om hur en kongress går till, säger han och fortsätter:
– Hittills har vi bara gått igenom några motioner men det finns flera om att ta bort karensdagen i sjukförsäkringen, den hoppas jag går igenom.

Även Mari Forslund från avdelning Enköping ska på Fastighetskongress för första gången.
Hon tycker själv att det hade varit bra om fler ombud hade haft tidigare kongresserfarenhet men tror att det ändå kan bli bra diskussioner.
– Det ska bli spännande. Jag är inte säker på om jag vågar mig upp i talarstolen men jag vill få fram vårt budskap så jag ska försöka, säger hon.

Avdelning Enköping har skrivit tre motioner. De handlar om förtroendevaldas villkor och om att avdelningar med många medlemmar borde få rätt att skicka mer än ett ombud till kongressen.

Kim Nilsson från avdelning Heby.

I avdelning Heby finns ingen fungerande styrelse men Kim Nilsson har ändå fått frågan om att vara kongressombud. Han har inte varit på Fastighets kongress tidigare, men har erfarenhet från bland annat Socialdemokraternas kongress.
– Jag har många frågor som jag brinner för, stopp för hyvling och delade turer och flera arbetsmiljöfrågor, men jag har inte hittat någon sådan motion där jag inte håller med förbundsstyrelsen, säger han.

Kim Nilsson tror dock att han kommer att våga sig upp i talarstolen om det skulle behövas.
– Jag vill ju upp och diskutera och föra en diskussion och om det dyker upp någon motion där det behövs kommer jag nog att gå upp, säger han.