– Jag undrar varför vi har förtroendevalda, är vi billig arbetskraft? Har vi blivit lurade?, säger Sergio Laguna, städare och fackligt förtroendevald för Fastighets.
Han har tillsammans med Malmöavdelningarna Syd, Nord och Centrum skrivit en motion till Fastighets kongress, som hålls om drygt en månad, 25-27 maj.

Då kommer 108 ombud från Fastighets avdelningar ta ställning till hur förbundet ska agera i framtiden. De kommer också ta ställning till de 147 förslag som har kommit in i form av motioner till kongressen och som just har skickats ut till ombuden.

150 förslag om hur förbundet ska utvecklas

Nyheter

Frågan om förtroendevaldas ersättningar är stor och olika förslag finns med i flera separata motioner.
En utgår från Sergio Lagunas situation. Han jobbar i grunden heltid på ISS men har sedan några år fackliga uppdrag på 80 procent av sin arbetstid. Så länge han arbetade var det inga problem eftersom han får ersättning från Fastighets för sin förlorade arbetsförtjänst.

Det var när han blev sjukskriven som problemet uppstod.
– Efter 14 dagars sjukskrivning skulle jag kontakta Afa för att få kompletterande sjukpenning genom AGS. Jag skrev samma sak där som jag hade skrivit till Försäkringskassan, att jag jobbade 20 procent på ISS och 80 procent på Fastighets. Resultatet blev att jag bara skulle få ersättning för de 20 procent som jag var på ISS, säger Sergio Laguna.

I motionen har Sergio och avdelningarna föreslagit att förtroendevalda ska ha rätt till sjuklön från Fastighets och rätt till AGS-försäkring efter 14 dagars sjukskrivning.

Förbundsstyrelsen skriver som svar att ett förtroendeuppdrag inte är detsamma som en anställning och att förbundet redan betalar sjuklön i fall där ordinarie arbetsgivare inte gör det.
De skriver också att det är försäkringsvillkoren i grundanställningen, hos den ordinarie arbetsgivaren, som styra rätten till AGS-ersättning från Afa. De föreslår att motionen inte ska godkännas.
– Fastighets säger att det här inte är ett jobb utan ett förtroendeuppdrag och att det bara är ombudsmännen som jobbar för Fastighets. Men vad tror de att jag gör 80 procent av arbetstiden? Det känns fel för mig att säga att jag jobbar 100 procent på ISS när jag inte gör det i praktiken, säger Sergio Laguna.

Han har i efterhand kompletterat sin ansökan och fått pengarna som saknades, men han tycker att det är en principfråga.
– Jag tänker att ISS försäkring inte ska betala min sjukskrivning när jag jobbar mest för Fastighets, säger han.

Ett annat förslag på samma tema kommer från avdelning Uddevalla och handlar om ersättning till förtroendevalda som har uppdrag för förbundet, det kan till exempel gälla att företräda medlemmar på andra företag än det man själv är anställd på.
Sedan 2011 har förtroendevalda fått 80 procent av lokalombudsmännens ingångslön i ersättning. Tidigare hade de fått ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst.

Emil Isenheim.

Enligt avdelning Uddevalla får många nu mer pengar när de arbetar fackligt än när de är på sitt ordinarie jobb. Det har, enligt avdelningen, lett till att timmarna för de fackliga uppdragen i en region delas ut till ett fåtal personer istället för till många som har uppdrag i begränsad omfattning. Avdelningen tycker därför att man ska gå tillbaka till den gamla ersättningsmodellen.
– Om man gör ett fackligt jobb så ska ersättningen vara förlorad arbetsförtjänst och inget annat. Man ska inte vinna på att ta uppdrag, säger Emil Isenheim, avdelningsordförande.

”Man ska inte jobba fackligt för att själv tjäna på det”

Debatt

Men det här är en het fråga där förbundsstyrelsen är splittrad.

En majoritet av styrelsen yrkar på avslag på motionen eftersom de menar att det är mer rättvist som det är nu och att det ska vara lika lön för lika arbete i Fastighets.
Detta håller förbundsledningen inte med om. De håller istället med avdelning Uddevalla om att det leder till att bara ett fåtal blir valda istället för att det är många förtroendevalda.

Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

Fastighets förbundsordförande, Magnus Pettersson, tror att förslagen om de förtroendevaldas ersättningar och organisationsfrågorna kommer att bli de stora debattpunkterna på kongressen.

Han tror också att det är en av de viktigaste sakerna att förändra i förbundet.
– Vi behöver fler förtroendevalda och det är viktigt att man inser att man är förtroendevald och inte anställd. Vi vill vrida tillbaka klockan till den tid när vi hade mer av det fackliga arbetet på arbetsplatserna, säger han.

Några andra förslag som har kommit in handlar om medlemskapet och medlemsavgiften.
Avdelning Piteå vill till exempel underlätta för personer med tillfälliga anställningar att bli medlemmar i förbundet. De vill att förbundsstyrelsen ska införa ett rabatterat medlemskap som kan övergå till ett vanlig medlemskap när en person blir tillsvidareanställd.

Förbundsstyrelsen skriver att liknande frågor dyker upp på varje kongress men att det nuvarande systemet, där medlemsavgiften baseras på inkomsten, alltid vinner i längden. De tycker därför inte att systemet ska ändras.

Ingen starksprit för Fastighets pengar

Nyheter

Två motioner föreslår också att Fastighets ska sluta bjuda på alkohol för medlemmarnas pengar. En fråga som diskuterades mycket i samband med den så kallade Kommunal-skandalen i början av förra året.

Förbundsstyrelsen menar att Fastighets redan har en restriktiv alkoholpolicy med tydliga begränsningar. De tycker att det regelverket ska behållas men att det ska bjudas restriktivt och att användandet ska tåla att synas offentligt.

 

Fler exempel på motioner:

 • Satsa mer på medlemmarnas arbetsmiljö
 • Höjning av a-kassa och aktivitetsstöd

Stadgeförslag:

 • Klubbar ska få skicka kongressombud
 • Större avdelningar ska representeras av fler än ett ombud på kongressen
 • En ska kunna välja att tillhöra avdelning där en jobbar istället för där en bor

Frågor för Fastighets att driva politiskt:

 • Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet
 • 35 timmars arbetsvecka
 • 6 timmars arbetsdag
 • Kollektivavtal ska krävas vid upphandling
 • Det ska byggas fler hyresrätter
 • Sverige ska lämna EU
 • Skyddsnätet i socialförsäkring ska förbättras
 • Karensdagen i sjukförsäkringen ska tas bort
 • Allmän visstid ska försvinna
 • Fastighets ska jobba för att arbetslösa snabbare ska få praktik eller utbildning